Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Inter Inter

Privacyverklaring Inter

Verantwoordelijkheid

Dit is een website van Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen.

Wat voor soort informatie vindt u op deze website?

Op deze website vindt u algemene informatie. Ze is niet aangepast aan uw persoonlijke of bijzondere omstandigheden. U mag ze dus niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

U vindt op de website ook koppelingen naar andere informatiebronnen en websites. Ook die krijgt u alleen als informatie. Inter beheert die andere websites niet. Inter kan u dus geen zekerheid geven over hoe volledig ze zijn en hoe goed de kwaliteit van hun informatie is.

Inter is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen volgen als u de informatie op deze website raadpleegt of gebruikt. Dit geldt ook voor informatie van websites van anderen waarnaar deze site verwijst.

Verder is Inter niet aansprakelijk voor problemen als de informatie niet beschikbaar is door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. U mag deze informatie ook overnemen, op voorwaarde dat u Inter als bron vermeldt. U bent dat verplicht volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

U verwijst daarbij naar de website van Inter, Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen. U voegt ook een koppeling toe naar elke webpagina of webdocument waaruit u informatie overneemt.

Deze toestemming geldt niet voor teksten die uitdrukkelijk vermelden dat er beperkingen zijn om ze te gebruiken.

Om multimedia-informatie over te nemen om te gebruiken, hebt u altijd toestemming vooraf nodig. Multimedia-informatie bestaat onder andere uit geluid, beeld of software.

U mag het logo van Inter niet kopiëren of gebruiken in andere publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming.
Contacteer Inter als u het logo wilt gebruiken(opent in uw e-mail applicatie).

Inter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die er geplaatst is.

Bescherming van persoonsgegevens

Inter vindt het belangrijk om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en volgt de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

U krijgt zo uitgebreid mogelijk informatie over welke gegevens verzameld worden, waarom, hoelang, wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten uitoefent.

 • U krijgt de meeste informatie op deze site zonder dat u persoonsgegevens moet doorgeven.

  In bepaalde gevallen vraagt Inter persoonlijke informatie. Enkele voorbeelden:

 • Soms maakt Inter foto’s op activiteiten die het organiseert of regelt. Bijvoorbeeld tijdens een opleiding, event, workshop, vergadering of andere activiteiten.

  Deze foto’s zijn sfeerbeelden. Sommige worden alleen binnen Inter zelf gebruikt. Anderen worden ook breder gebruikt: op papier, op het web of op sociale media.

  Komt u liever niet herkenbaar in beeld? Neem contact op met DPO@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) en beschrijf de foto of foto’s waarom het gaat. Inter doet daarna het nodige.

  Wanneer er foto’s gemaakt worden, vraagt Inter altijd eerst toestemming op de plaats van de activiteit.

  Komt u achteraf toch liever niet herkenbaar in beeld? Dan mag u nog altijd uw toestemming intrekken en foto’s laten verwijderen. Dat doet u met een e-mail naar DPO@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).

 • Inter verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen maar om u de informatie of de dienst te geven waarom u vraagt. Er worden alleen gegevens gebruikt die daarvoor nodig zijn.

 • Inter houdt uw persoonsgegevens bij, maar niet allemaal even lang. Dat hangt af van de diensten of informatie die u krijgt en van de informatie die nodig is voor onze werking.

  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met DPO@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).

 • Inter deelt uw gegevens alleen met de cloudprovider en onlineverwerkingsplatformen. Dat zijn diensten met voorzieningen voor informatietechnologie (IT) voor onze IT-systemen. Deze verwerkers verzekeren dat ze passende maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

  Verder maakt Inter uw persoonsgegevens nooit bekend aan derden zonder uw toestemming.

  Is dat om één of andere reden toch nodig, dan krijgt u een bericht. Inter vraagt ook andere partijen altijd om passende maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen.

 • Inter doet alle nodige inspanningen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, na te gaan of ze juist zijn en ze te laten verbeteren.

  U mag ons ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Neem daarvoor contact op met de Data Protection Officer van Inter via DPO@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).

  Bent u niet tevreden over de manier waarop Inter met uw persoonsgegevens omgaat? Overleg dan eerst met Inter.

  Bent u daarna nog altijd niet tevreden? Dan kunt u altijd nog een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be(opent in nieuw venster)).

 • Inter kan deze privacyregeling aanpassen. Dan vermeldt Inter de wijzigingen op deze pagina.

  Na het intreden van de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR, 25 mei 2018) deed Inter een aanpassing aan het privacybeleid. De laatste aanpassing gebeurde op 31/01/2019.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelt Inter logbestanden met informatie zoals het IP-adres van uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, welke pagina’s u bezoekt en welke browser of webverkenner u gebruikt.

Inter verzamelt die informatie uitsluitend voor de doorlichting van cijfers en verkeer van bezoekers op deze site. Zo stemt Inter het aanbod van informatie en diensten beter af op wat gebruikers nodig hebben.

Cookies

De site maakt ook gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine informatiebestanden die uw browser automatisch bewaart op het toestel waarmee u onze website bezoekt. Dankzij die informatie verloopt uw bezoek aan deze site sneller en vlotter.

Als u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, dan kan Inter niet verzekeren dat deze website juist werkt.

Meer informatie

Meer over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Toegankelijkheid

Inter zorgt ervoor dat deze website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Hebt u toch een technisch of ander probleem? Laat dan zeker weten dat u een probleem hebt met de toegankelijkheid van deze site!(opent in uw e-mail applicatie)

Contact

Vragen over deze disclaimer? Stel ze aan info@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of op 011 26 50 30.

Vragen over de AVG/GDPR of de bescherming van persoonsgegevens bij Inter? Stel ze aan DPO@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie).