Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een sterk actieplan Toegankelijkheid Algemeen bestuur

Een sterk actieplan Toegankelijkheid

Heeft u een plan om de toegankelijkheid van uw gemeente te verbeteren? Want daar komt heel wat bij kijken en u kan best een doordachte aanpak en planning gebruiken.

Een goed toegankelijkheidsbeleid begint bij ambitie, doelstellingen en een plan. Een gefaseerd actieplan met alle acties die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken.

Om een sterk actieplan Toegankelijkheid op te maken, moet u kennis opbouwen, gesprekken aangaan, samenwerken en noteren. U gaat uw ambities vertalen naar haalbare stappen en concrete acties, gebundeld in het actieplan.

Waarom een actieplan?

Een toegankelijke gemeente vraagt tijd en inspanning. Stapsgewijs verbeteren. Een toegankelijkheidsplan biedt u het overzicht van alles wat er moet gebeuren, door wie, op welke manier, in welke volgorde en op welke termijn.

Het plan is een houvast voor de dagelijkse werking, toekomstig beleid en opvolging.

"In het Brugs Beleidsprogramma wordt een duidelijke keuze gemaakt voor een toegankelijke stad. Het actieplan om die ambitie te behalen is onmisbaar."

Els Pieraerts

Toegankelijkheidsambtenaar stad Brugge

Hoe geraakt u tot een actieplan?

Gemeenten doen dit op verschillende manieren. U kan hierbij begeleid of ondersteund worden door Inter. Een goede keuze is het chartertraject ‘Naar een toegankelijk gemeente’, dat een organisatiebreed gedragen actieplan integrale toegankelijkheid als resultaat heeft.

Want het is ontzettend belangrijk dat het actieplan opgemaakt wordt door een betrokken organisatiebreed team, niet door 1 bereidwillige medewerker. Participatie, draagvlak, coördinatie en taakverdeling zijn noodzakelijk voor succesvolle vooruitgang.

Denk eraan om het actieplan tijdig te evalueren en bij te sturen, zodat het actueel blijft. Ook hier kan Inter u bij ondersteunen.

Een bewaker van toegankelijkheid en het plan

U heeft iemand nodig die toegankelijkheid zo veel als mogelijk kan introduceren, inbrengen en bewaken binnen de stad of gemeente, in samenwerking met de andere collega’s. Iemand die daar het mandaat en de tijd en ruimte voor krijgt. Iemand die de visie, ambities en acties uit het toegankelijkheidsplan opvolgt en het team motiveert om stappen vooruit te zetten.

Steeds meer gemeenten nemen intussen een volwaardig toegankelijkheidsambtenaar of coördinator toegankelijkheid in dienst. In Gent zijn er zelfs twee toegankelijkheidsambtenaren.

"Wij zijn als toegankelijkheidsambtenaren aanwezig bij steeds meer overleg van verschillende diensten. We werken het actieplan uit en proberen ad-hoc vragen om te zetten naar beleid. Toegankelijkheid moet stilaan meer en meer doorsijpelen in de dagelijkse werking."

Bart Vermandere

Toegankelijkheidsambtenaar stad Gent