Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleiding Klantvriendelijk onthaal Dienstverlening en communicatie

Opleiding Klantvriendelijk onthaal

Hoe ontvangt u iemand in een rolstoel of iemand met een verstandelijke beperking het best? Hoe communiceert u bijvoorbeeld met doven, slechthorenden, blinden of slechtzienden?

Het antwoord op die vragen krijgt u in de vorming Klantvriendelijk onthaal.

Wat?

Een vorming waarin u leert om klantvriendelijk om te gaan met bezoekers of klanten met een beperking. U krijgt ook tips om goed te communiceren.

Voor wie?

Alle medewerkers in een onthaalfunctie, bijvoorbeeld bij de algemene gemeentelijke diensten, bibliotheek, toeristische dienst of sportdienst.

Waarom?

Elke inwoner en bezoeker heeft het recht op een gelijkwaardige behandeling. Met deze vorming leren onthaalmedewerkers meer over hoe je mensen met een handicap inclusief onthaalt.

Hoe werkt het?

 • Stap 2

  Een vormingsmedewerker contacteert u om afspraken te maken, ook over de inhoud.

 • Stap 3

  De vormingsmedewerker geeft een vorming die aangepast is aan uw vragen en omgeving, en geeft tips om bezoekers met een handicap goed te onthalen

  • Bezoekers met een lichamelijke handicap
  • Bezoekers met een verstandelijke beperking
  • Slechtziende of blinde bezoekers
  • Slechthorende of dove bezoekers
  • Neurodiverse bezoekers, zoals mensen met autisme

Wat is het resultaat?

Een duidelijk zicht op de verschillende manieren om uw bezoekers of klanten met een beperking goed te onthalen. Met een betere inzicht in wat mensen met een beperking nodig hebben, helpt u hen ook beter.

Daarmee zet u een beter klantvriendelijk beleid op voor de toekomst.

Kostprijs?

 • Voor convenantgemeenten: u krijgt een inschatting van het aantal nodige convenanturen.
 • Voor gemeenten zonder convenant met Inter: u krijgt een offerte.