Gedaan met laden. U bevindt zich op: Modelclausules voor aanbestedingen digitale toegankelijkheid Digitale toegankelijkheid

Modelclausules voor aanbestedingen digitale toegankelijkheid

Als stad of gemeente besteedt u de ontwikkeling of het onderhoud van uw websites en apps misschien uit. Neem digitale toegankelijkheid op in de selectiecriteria bij aanbestedingen.

Bij de Vlaamse Overheid vindt u modelclausules om in de opdracht op te nemen(opent in nieuw venster) en zo aan de verplichtingen voor digitale toegankelijkheid uit het Bestuursdecreet te voldoen.

In de modelclausules van de Vlaamse Overheid wordt er verwezen naar de norm EN 301 549(PDF bestand opent in nieuw venster). Dit is de Europese norm van toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en -diensten. Hoofdstukken 9, 10 en 11 van EN 301 549 komt overeen met de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) niveau A en AA. Dit hoofdstuk gaat specifiek over webinhoud.

Van bij de start: aanbesteding en gunning

  • Neem als eis het uitvoeren van een toegankelijkheidsdoorlichting op waarbij het resultaat wordt bezorgd bij oplevering. De resultaten van deze doorlichting dienen als controle van het naleven van de EN 301 549-norm, zoals vermeld in de modelclausule.
  • Vraag naar referenties van vergelijkbare opdrachten.
  • Vraag naar de kennis van en ervaring met digitale toegankelijkheid.
  • Vraag hoe de medewerkers van uw lokaal bestuur na oplevering ondersteund worden om digitale toegankelijkheid van de website of applicatie te blijven waarborgen. Een voorbeeld is een opleiding over het platform of een handleiding met aandacht voor toegankelijke, digitale inhoud.
  • Vermeld in de opdrachtdocumenten wat de gevolgen zijn als de afspraken van de samenwerking niet worden nageleefd.

Tijdens de samenwerking

  • Waarborg de digitale toegankelijkheid bij wijzigingen of updates van de website of app. Digitale toegankelijkheid blijft een eis doorheen de hele bestaansduur van de website of app.

Wat als het afgeleverd product niet toegankelijk is?

  • Ga in gesprek met de persoon die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de website of applicatie. Vraag aan uw contactpersoon welke medewerker deze verantwoordelijkheid heeft.
  • Geef aan op welke manier de verwachtingen niet tegemoet zijn gekomen. Zoek samen naar een oplossing. Maak duidelijke afspraken over tijd, kwaliteit en risico’s.
  • Verwijs naar de gevolgen als afspraken niet nageleefd worden, die u opnam in de opdrachtdocumenten.