Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handvest van de grondrechten van de EU Algemeen bestuur, dienstverlening en communicatie

Handvest van de grondrechten van de EU

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 18 december 2000 erkent het recht van mensen met een handicap om deel uit te maken van de samenleving.

Het handvest zegt ook dat je mensen met een handicap niet mag discrimineren.  

  • Artikel 21 verbiedt discriminatie, onder andere iemand discrimineren omdat die een handicap heeft.

  • Artikel 26 erkent het recht op integratie van mensen met een handicap. Het gaat om alle maatregelen die de zelfstandigheid, de maatschappelijke en beroepsintegratie en de deelname aan de samenleving van mensen met een handicap mogelijk maken.