Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) Ruimtelijke ordening en omgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Omgevingsambtenaren hebben een belangrijke rol bij de bewaking van de toegankelijkheid. Zij moeten zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Die wordt geregeld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

  • Volgens artikel 1.1.4. (01/09/2009- ...) is de ruimtelijke ordening gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. U moet de ruimte beheren voor de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. U moet de ruimtelijke behoeften van verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afwegen. U moet rekening houden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Zo streeft u naar ruimtelijke kwaliteit.

  • Volgens artikel 4.3.3. (01/09/2009- ...) moet u rekening houden met direct werkende normen uit andere beleidsvelden. Als uw vergunningsaanvraag daarmee in strijd is, kunt u een weigering krijgen of kunnen er voorwaarden opgelegd worden. Deze maatregelen kunnen genomen worden op basis van uw aanvraagdossier of op basis van verplichte adviezen bij het dossier.

  • Volgens Artikel 4.3.4. (01/09/2009- ...) kunt u ook een weigering krijgen als uit een verplicht advies blijkt dat uw aanvraag niet wenselijk is vanwege doelstellingen of zorgplichten binnen andere beleidsvelden.