Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ruimtelijke ordening en omgeving Toolbox Toegankelijke steden en gemeenten

Ruimtelijke ordening en omgeving

Een toegankelijke omgeving is een omgeving waarin het gebruik en de ruimte voor iedereen goed op elkaar afgestemd zijn.

Iedereen moet gebouwen en publieke ruimten, zoals parken, speeltuinen, begraafplaatsen, bushaltes en voetpaden vlot en veilig kunnen bereiken en gebruiken. Dat maakt van uw gemeente een plaats waar mensen graag komen en wonen.

Hou dus rekening met toegankelijkheid wanneer u uw ruimtelijke ordening en omgeving plant en beheert. Ook de signalisatie en bewegwijzering van gebouwen en buitenomgevingen moeten makkelijk om te zien en te begrijpen zijn.

Het DOD-principe is de vuistregel voor een goed toegankelijk publiek domein op vlak van doorgangen, oppervlak en drempels.

Regelgeving