Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voetgangerscirkels voor Zorg Vrij Wonen Zedelgem Wonen

Voetgangerscirkels voor Zorg Vrij Wonen Zedelgem

De gemeente Zedelgem in West-Vlaanderen realiseert voetgangerscirkels die belangrijke voorzieningen op een veilige manier verbinden. Het zijn toegankelijke wandelroutes waar voetgangers zich op eigen snelheid zelfstandig kunnen verplaatsen.

Toegankelijke wandellussen voor en door iedereen

De voetgangerscirkels in de dorpskernen van Zedelgem en Loppem laten mensen zich op een veilige en toegankelijke manier verplaatsen tussen belangrijke voorzieningen. Ook met hulpmiddelen zoals een wandelstok, rollator of rolstoel.

Zo kunnen ouderen of mensen met een beperking zelfstandig de routes bewandelen, bijvoorbeeld naar het gemeentehuis, handelszaken of parkjes. Er zijn grondmarkeringen om te volgen: tekeningen van wandelaars op de route.

De cirkels kwamen er door een grote samenwerking van:

  • de diensten Mobiliteit, Sociale Zaken en de technische dienst en openbare werken,
  • de schepen van Sociale Zaken,
  • de adviesraad van personen met een handicap ARAV,
  • de seniorenadviesraad SAR,
  • de zorgpartners van het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap,
  • de bewoners van de zorgvoorzieningen,
  • de bezoekers van de lokale dienstencentra,
  • Inter.

Hoe pakten ze het aan? Eerst de belangrijke routes in kaart gebracht, met een lijst van punten om te verbeteren. Daarna bekeken wat er eerst moest gebeuren en in welke fases.

De voetgangerscirkel in Zedelgem is al klaar sinds begin 2021. Aan de voetgangerscirkel in Loppem wordt er gewerkt sinds eind 2022.

Zorg Vrij Wonen

De voetgangerscirkels zijn een van de vele acties van het woonzorgproject ‘Zorg Vrij Wonen Zedelgem’.

De visie achter dat project: in elke woonkern moet er aandacht zijn voor wonen, welzijn en zorg. Met toegankelijke plaatsen waar iedereen elkaar kan ontmoeten en diensten gebruiken.

Ouderen en mensen met een beperking aangemoedigd om te wandelen

Wandelaars die moeilijker stappen omdat ze ouder zijn of een beperking hebben, komen op de wandelroutes geen hindernissen of drempels tegen. Ook zijn er voldoende rustplaatsen voorzien.

“Met dit initiatief wil het gemeentebestuur ouderen en mensen die hulp nodig hebben een veilige wandelroute aanbieden zonder moeilijke hindernissen en bezoekers van het dienstencentrum aanmoedigen om de wandeling te doen.”
BAV

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van Sociale Zaken en andersvalidenraad (ARAV) Ellen Goes

Contactpersoon

Anja Bardyn, Diensthoofd Sociale Zaken, 050 25 07 71, anja.bardyn@zedelgem.be(opent in uw e-mail applicatie)

In beeld