Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toegankelijke bibliotheken Cultuur

Toegankelijke bibliotheken

De lokale bib is een plek waar mensen zich terugtrekken om in alle rust te genieten van boeken, magazines en andere media. Tegelijk is het een fijne ontmoetingsplaats, waar al eens culturele activiteiten plaatsvinden.

Daar moet toch iedereen terechtkunnen? Door uw bib toegankelijk te maken zorgt u daarvoor.

Wat?

U kan de toegankelijkheid van uw huidige bibliotheek of uw plannen voor een nieuwbouw, verbouwing of vernieuwing laten nakijken door een toegankelijkheidsexpert.

Waarom?

  • Zo komt u te weten hoe toegankelijk uw bib nu al is en welke verbeterpunten er zijn, met welke oplossingen.
  • Al uw bezoekers krijgen zo de evenwaardige beleving die ze verdienen.

Hoe werkt het?

  • Stap 1
  • Stap 2

    Een toegankelijkheidsadviseur bekijkt met u welke ondersteuning u nodig hebt.

  • Stap 3

    Uw adviseur bezorgt u een toegankelijkheidsanalyse, screening, advies of de juiste begeleiding.

Kostprijs?