Wat?

Een traject voor uw medewerkers om het kwaliteitslabel uit te reiken aan goed toegankelijke evenementen in uw gemeente

Waarom?

 • U verzekert uw inwoners en bezoekers dat evenementen in uw gemeente goed toegankelijk zijn.

 • U krijgt een maatstaf voor de toegankelijkheid van publieksactiviteiten.

 • U krijgt een instrument om organisatoren en inwoners van uw gemeente bewust te maken van het belang van toegankelijkheid.

 • U stapt in een eenvormige aanpak die u deelt met andere Vlaamse gemeenten en die zorgt voor duidelijke afspraken.

 • U kunt een beroep doen op de expertise van Inter voor toegankelijke informatie, infrastructuur en beleving op evenementen.

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  U neemt contact op.

 • Stap 2

  U volgt het 3-jarige licentietraject.

  • Tijdens het 1ste jaar krijgt u hulp om het traject vorm te geven en organiseren we een theoretische en praktische vorming voor ervaringsdeskundigen en vrijwilligers om screenings uit te voeren.

  • Daarna communiceert u met organisatoren en zet u hen aan om te voldoen aan de basisvoorwaarden.

  • U organiseert screenings en reikt zelf het label Toegankelijk Event uit.

 • Stap 3

  Tijdens het hele traject krijgt u ondersteuning van Inter:

  • Evaluatiemomenten om het traject op te volgen en de samenwerking te verbeteren,

  • Materialen, waaronder het label, brochures en een online programma om de labelaanvragen te beheren,

  • Een certificaat voor alle medewerkers die de vorming met succes afronden,

  • Een infopunt voor vragen.

Kostprijs?

U ontvangt een inschatting van de kostprijs op basis van de aanpak en het aantal inwoners in uw gemeente.

Uw toegankelijke evenementen in een online agenda op de gemeentelijke website

Wanneer u werk maakt van toegankelijke evenementen in uw gemeente, zet u ze liefst ook in de kijker, toch?

Samen met Publiq beheert Inter een online evenementenkalender met duidelijke toegankelijkheidsinformatie. Die kalender kunt u toevoegen aan uw gemeentelijke website.