Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwerpinstrument sportinfrastructuur Sport

Ontwerpinstrument sportinfrastructuur

Het kwaliteitslabel toegankelijkheid hangt samen met toegankelijkheidsnormen voor uw sportinfrastructuur. Om u daarbij te helpen is er een ontwerpinstrument. 

Waarom?

Om het label Toegankelijke Sportinfrastructuur te halen, volgt u het ontwerpinstrument, een handige leidraad voor uw ontwerp.

Wat?

Het ontwerpinstrument houdt rekening met wat u nodig hebt om vlot te sporten, te supporteren of te werken in een sportgebouw of sportomgeving.

Met of zonder beperking, of als oudere, of als u op stap bent met uw kinderen of met een zware sporttas.

Het ontwerpinstrument baseert zich op ruime bronnen:

  • De toegankelijkheidsregelgeving
  • Belgische en internationale normen en publicaties
  • Productinformatie
  • Inzichten uit een participatietraject van sporters en toeschouwers met en zonder handicap
  • Gesprekken met belangrijke spelers uit de sportsector

U ontdekt het ontwerpinstrument op de website van Sport Vlaanderen(opent in nieuw venster). U vindt daar ook nog andere handige dingen:

  • Een stappenplan voor uw ontwerpproces
  • Principeschetsen
  • Voorbeelden om inspiratie op te doen

Wat is het resultaat?

Via het ontwerpinstrument krijgt u alle toegankelijkheidscriteria per gebouwonderdeel te zien. Er is een keuzelijst om de criteria die bij uw situatie passen te kiezen.