Wat?

3 labels toegankelijk gebouw: A, A+, A++
© Inter

Het label Toegankelijk Gebouw is een kwaliteitslabel. Hebt u plannen om te bouwen of te verbouwen? Laat u begeleiden van plan tot uitvoering. Ook zonder verbouwplannen is het label interessant. Het laat uw inwoners, bezoekers of medewerkers weten hoe toegankelijk uw gebouw is.

U kunt het label behalen voor gebouwen zoals een kantoorgebouw, CAW, administratief centrum, gemeentehuis of de gemeenschappelijke delen bij grote gebouwencomplexen of handelszaken.

Het is 5 jaar geldig.

Waarom?

Met het label krijgt u de juiste begeleiding als u gaat bouwen of verbouwen. Het is ook een bewijs van uw inzet en vertelt bezoekers en medewerkers hoe toegankelijk uw gebouw is.

Doel

 • Meer dan alleen de wetgeving volgen. De verordening voor toegankelijkheid is de basis van het label. Maar de wettelijke normen zijn aangevuld met andere richtlijnen, zoals richtlijnen uit het buitenland en handboeken voor toegankelijkheid, bouwcodes, NBN- en ISO-normen. Zo krijgt u een volledig toegankelijk kantoorgebouw.

 • Zowel bezoekers als medewerkers. De Vlaamse en Brusselse verordening voor toegankelijkheid slaan alleen op de publieke delen van een gebouw. Personeelsruimten moeten nog niet toegankelijk zijn. Het label zorgt voor een kwaliteitsvolle toegankelijke omgeving voor iedereen, ook uw medewerkers.

 • Ontwerp, structuur en afwerking. Toegankelijkheid moet tijdens het hele bouwproces aandacht krijgen, van plan tot uitvoering. Zo krijgt u naadloze, aantrekkelijke oplossingen voor iedereen. Aanpassingen achteraf zijn meestal duurder en alleen geschikt voor een bepaalde doelgroep.

 • Ontwerpen voor iedereen. Deze ontwerpbenadering plaatst diversiteit en inclusie in het middelpunt. Het verhoogt het gebruikscomfort van alle gebruikers en geeft iedereen de kans om gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Hoe werkt het?

De aanvraag voor het label verloopt anders voor een nieuwbouwproject, een verbouwing of een bestaand gebouw.

 • U past tijdens de ontwerp- en bouwfase de A++ normen toe. U krijgt daarvoor begeleiding in een volledig adviestraject.

  Na de uitvoering volgt een controle ter plaatse. Een labelcommissie bekijkt het resultaat en beslist of en welk label u krijgt.

 • U past de A++ normen toe op de onderdelen die u verbouwt. U krijgt daarvoor begeleiding in een volledig adviestraject. Er volgt ook een nazicht van de toegankelijkheid van de delen die u niet verbouwt.

  Het resultaat bepaalt of en welk label u krijgt van de labelcommissie.

 • U vraagt een nazicht van de toegankelijkheid van uw bestaande gebouw. Een labelcommissie bekijkt het resultaat en beslist of en welk label u krijgt.

Stuur een mail naar label@inter.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie) of bel naar 011 26 50 30 voor meer informatie.

Wat is het resultaat?

Drie kwaliteitsniveaus

Er zijn drie verschillende niveaus van toegankelijkheid: A++, A+ en A. Om het label te behalen, kunt u zich volledig laten begeleiden.

 • Dit label staat voor heel wat voorzieningen voor meer comfort, bijvoorbeeld een goede fietsenstalling, een automatische schuifdeur aan de inkom en aangepaste verlichting. Gebouwen met dit label zijn heel goed bruikbaar voor een grote groep gebruikers: bezoekers én personeel.

 • Gebouwen met dit label zijn goed toegankelijk voor gebruikers. Een aantal voorzieningen voor meer comfort zijn niet verplicht. De inkomdeur mag bijvoorbeeld een gewone deur zijn in plaats van een automatische schuifdeur.

 • Een gebouw met het A label is bruikbaar, maar de kans bestaat dat sommige bezoekers wat hulp nodig hebben. Voor een bestaand gebouw is dit label vaak het meest haalbaar.

Welke gebouwen hebben het label al?

  • Huis Madou in Brussel - VVSG (2022)
  • Herman Teirlinckgebouw in Brussel (2022)
  • Innovocean in Oostende (2022)
  • VAC Leuven (2016)
  • Hoofdzetel Toerisme Vlaanderen in Brussel (2020)
  • VAC Brugge - Jacob van Maerland (2022)
  • VAC Gent (2022)
  • Ellipsgebouw in Brussel (2022)
  • SAC Berlaar
  • 75 kantoren VDAB
  • Hoofdzetel NMBS in Brussel Noord
  • SAC Beringen
  • SAC Berlaar
  • Hendrik Consciencegebouw in Brussel
  • Kantoren van sociale huisvestingsmaatschappij “De ideale woning”
  • SMART manufacturing building
  • CAW Genk
  • Kantoren UNIA
  • Kantoor 2023 in Brussel
  • VRT
  • VAC Antwerpen
  • Bargiekaai schoolgebouw in Gent
  • Centraal 2060 - sociale dienstencluster in Antwerpen
  • Wijnegem Shopping Center
  • Guldendal kantoren
  • COCON Centrum voor circulaire economie in Sint-Niklaas
  • Bibliotheek in Sint-Niklaas
  • BD kantoren in Gent
  • Lijnwinkels Antwerpen, Brussel en Leuven
  • VDAB Temse
  • VMM Aalst
  • Errerahuis in Brussel
  • Vlaams Culinair Centrum Antwerpen
  • VAC Mechelen
  • Parkgebouw Zwijnaarde
  • Fluvius Hoboken
  • FOD Sociale zekerheid Antwerpen, Brugge, Hasselt, Gent, Leuven
  • Justitiehuis Dendermonde
  • Fluvius Mechelen
  • Kantoorgebouw Churchillkaai
  • Justitiehuis Ieper
  • Provinciehuis Antwerpen
  • Postsite Aalst
  • Imalso site in Antwerpen
  • Justitiehuis Oudenaarde
  • ACV in Gent
  • Stadsschouwburg in Kortrijk
  • Kantoor Fluvius in Brugge
  • Stadskantoor Nieuwpoort
  • Gemeentehuis Middelkerke
  • AC Sint-Andries in Brugge

Voor ontwerpers

 • Het kwaliteitslabel toegankelijkheid richt zich op de toegankelijkheidsnormen voor uw gebouw. Als hulp kunt u het ontwerpinstrument gebruiken.

  Wat vindt u in dat document?

  • Toegankelijkheidsregelgeving

  • Belgische en internationale normen
  • Inzichten uit Belgische en internationale publicaties
  • Productinformatie
  • Inzichten uit een participatietraject van sporters en toeschouwers met en zonder handicap
  • Inzichten uit gesprekken met belangrijke spelers uit de sportsector
  • Een keuzelijst van criteria: je past de criteria toe die bij jouw situatie passen.
  • De principetekeningen geven weer hoe een bepaalde ruimte eruit moet zien om integraal toegankelijk te zijn. Hier wijkt u best niet van af, tenzij u een grotere ruimte met meer mogelijkheden voorziet. De normen uit de wetgeving zijn de basis en zijn vaak aangevuld met criteria die nodig zijn om de infrastructuur zelfstandig of met hulp te gebruiken.
  • De inspiratieschetsen zijn voorbeelden van toegepaste criteria uit het ontwerpinstrument. Ze laten zien wat kan. U mag creatief zijn, zolang u maar de juiste principes gebruikt.
  • Locatie principetekeningen en inspiratieschetsen: het derde tabblad van het ontwerpinstrument label toegankelijkheid.
  • Overzicht principetekeningen en inspiratieschetsen.

In beeld

Inhoud is aan het laden

Op bezoek in het toegankelijke Herman Teirlinck-gebouw van de Vlaamse overheid in Brussel.

Inhoud is aan het laden

VAC ontving als eerste het label toegankelijk gebouw.