Economische informatie per land en per sector

U kunt op de website van Flanders Investment & Trade economische achtergrondinformatie per land raadplegen via de landendossiers ((opent in nieuw venster)). U krijgt per land informatie over de economische situatie, de buitenlandse handel en de interne markt. U kunt de informatie ook per sector opzoeken, zodat u weet welke landen interessant zijn voor uw producten of diensten.

Onderzoek uw exportpotentieel

Wilt u weten of uw bedrijf klaar is voor een internationaal avontuur? Of bent u benieuwd hoe u meer en beter kunt exporteren? Maak dan gratis gebruik van de Exportmeter van Flanders Trade & Investment, een audittool die het exportpotentieel van uw onderneming meet. 

Subsidies voor export en exportadvies

Naast advies en begeleiding geeft Flanders Investment & Trade ook subsidies voor Vlaamse ondernemingen die internationaal willen ondernemen. U kunt onder meer subsidie krijgen voor:

  • een prospectiereis of zakenreis buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
  • een deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement 
  • de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
  • de oprichting van een prospectiekantoor buiten de buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Daarnaast is er nog een subsidie voor internationale maatwerkprojecten, waarbij de klemtoon op initiatieven in opkomende economieën en groeilanden ligt.

Ook bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen kunt u aankloppen voor specifieke subsidies. Via de kmo-portefeuille kunt u steun verkrijgen voor opleiding of adviesverlening, afhankelijk van de aard en de omvang van uw project. Via de kmo-groeisubsidie kunt u steun verkrijgen voor internationalisering. 

Handelsbelemmeringen

Botst u bij het uitvoeren van uw producten of diensten buiten de Europese Unie op handelsbelemmeringen? Handelsbelemmeringen kunnen zijn:

  • te hoge invoerrechten
  • te strenge douaneregelingen
  • buitensporige vereisten voor etikettering
  • de verplichting tot het afleveren van certificaten van oorsprong.

Handelsbelemmeringen kunt u melden aan het meldpunt handelsbelemmeringen. Flanders Investment & Trade analyseert uw aangifte en bezorgt ze aan de bevoegde diensten bij de Europese Commissie.