Subsidies voor internationaal ondernemen

Als u als Vlaams bedrijf uw producten, goederen of diensten wilt uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wilt ontdekken, dan kunt u financiële steun krijgen van Flanders Investment & Trade (FIT).

Als Vlaamse kmo kunt u bij FIT een subsidie aanvragen voor vier verschillende 'generieke' activiteiten:

  • prospectiereis of zakenreis buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
  • deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement 
  • ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie
  • oprichting van een prospectiekantoor buiten de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)

Per onderneming steunt FIT maximaal vier initiatieven per kalenderjaar. Die activiteiten kunt u vrij kiezen uit de genoemde generieke activiteiten.

Daarnaast is er nog een subsidie voor een internationaal maatwerkproject. Dat is een subsidie op maat waarbij de klemtoon op initiatieven in opkomende economieën en groeilanden ligt.

Ten slotte is er nog een specifieke vorm van subsidie voor initiatieven op het grensvlak van export en ontwikkelingssamenwerking: de subsidie voor uitrustingsgoederen. Uitrustingsgoederen zijn machines of uitrusting met een hoge stukwaarde voor gebruik in een fabricageproces of in de handel. Met deze subsidie wil FIT de concurrentiepositie van Vlaamse leveranciers versterken door korting te geven aan ontwikkelingslanden die uitrustingsgoederen kopen.

Brusselse bedrijven kunnen aankloppen bij hub.brussels (opent in nieuw venster).