Mensen die recht hebben op de jobbonus plus zullen maximaal twee keer 600 euro ontvangen: de eerste keer wanneer ze starten met ondernemen in hoofdberoep, de tweede keer als ze een jaar na start nog steeds actief zijn als ondernemer in hoofdberoep.

Let op: de jobbonus plus is momenteel een wetsvoorstel. Het voorstel wordt pas definitief na goedkeuring door de Vlaamse Regering. Momenteel kunt u dus geen jobbonus plus ontvangen. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dat op deze pagina bekendgemaakt worden.