Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams arbeidsmarktcongres 12 december 2022 Agenda Kennisplatform

Vlaams arbeidsmarktcongres 12 december 2022

Studiedag
Afgelopen

Op 12 december 2022 organiseerden het Departement Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Werk het Vlaams arbeidsmarktcongres. Ruim 250 deelnemers lieten zich door diverse sprekers informeren en inspireren over de huidige stand van zaken en de toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Datum
12 december 2022
Tijdstip
09:00 tot 17:30
Inschrijven tot en met
2 december 2022
Dit evenement is afgelopen.

Herbeleef het Vlaams arbeidsmarktcongres

Guy Tegenbos leidde de dag in goede banen. Dirk Vanderpoorten, Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), verwelkomde de deelnemers. Het congres was gestructureerd rond de thema’s van de kennisagenda van DWSE. Steven De Bock (onderzoeker-evaluator, DWSE) lichtte de doelstellingen en de krachtlijnen van die kennisagenda toe.

Vervolgens maakte Raf Boey (Strategisch adviseur arbeidsmarktanalyse, DWSE) een diagnose van de Vlaamse arbeidsmarkt. Hij stond onder meer stil bij de werkzaamheidsgraad van kwetsbare groepen. Ook analyseerde hij de arbeidsreserve bij niet-beroepsactieven van 20 tot 64 jaar. Uit die analyse blijkt duidelijk dat niet alleen werklozen aangesproken moeten worden om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen.

Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam) nam de deelnemers mee naar de Nederlandse arbeidsmarkt, in een vergelijking met de Vlaamse arbeidsmarkt. Hij schetste hoe Nederland tot een werkzaamheidsgraad gekomen is die dan wel hoger ligt dan in Vlaanderen, maar daar ook de prijs voor lijkt te betalen op het vlak van de kwaliteit van werk. Verder stond hij stil bij de nadelen van een (geforceerde) flexibele arbeidsmarkt. Een dergelijke arbeidsmarkt verhindert werkgevers en werknemers om te investeren in hun onderlinge relatie, terwijl een duurzame arbeidsrelatie er net voor kan zorgen dat werknemers werkzaam blijven.

Raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Na de plenaire opening volgden keuzesessies opgebouwd rond de zes kennisdomeinen van het departement.

Welzijn en organisatie: werken aan werkbaar werk

Omgeving: naar hoogwaardige jobs in een duurzame economie

Governance: partnerschappen voor een goed werkende arbeidsmarkt

Inclusie: de inschakeling van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Economie: de impact van economische ontwikkelingen op jobs, skills en loopbanen

Leren: de ontwikkeling en inzet van (nieuwe) competenties

In het panelgesprek bogen Ruth Claes (IN-Z), Ans De Vos (Antwerp Management School), Yasmien Naciri (Innovatiecentrum Werk), Danny Van Assche (SERV) en Paul Verschueren (Federgon) zich over de vraag welke uitdagingen en oplossingen ze zien voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ze debatteerden ook over de rol van en verwachtingen naar de onderzoekswereld toe, van lacunes in de huidige kennis tot pistes om die kennis effectiever bij beleid en praktijk te brengen.

Vlaams minister van Werk, Jo Brouns, benadrukte in zijn speech het belang van onderzoek, wat onmisbaar is om evidence based beleid te (blijven) voeren. Ook lichtte hij toe hoe onderzoek binnen zijn beleidsdomeinen doorwerkt, hoe hij erop inzet en verder zal op inzetten.

Ann Van den Cruyce (Afdelingshoofd Tewerkstelling en Competenties, DWSE) nam als laatste het woord. Ze blikte terug op de leerrijke en inspirerende dag, en bedankte iedereen voor de aanwezigheid. Dat vormde de ideale overgang naar de receptie.

Op naar een nieuwe editie in 2023!

We moeten eerder investeren in duurzame arbeidsrelaties dan in een flexibele arbeidsmarkt.

Paul De Beer

Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Universiteit van Amsterdam)

De werkloosheid is in Vlaanderen historisch laag, maar kwetsbare groepen blijven nog achter, en dat is nog meer voelbaar in tijden van crisis.

Raf Boey

Strategisch adviseur arbeidsmarktanalyse (DWSE)

De krapte op de arbeidsmarkt biedt kansen, maar we moeten iedereen betrekken om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen.

Raf Boey

Strategisch adviseur arbeidsmarktanalyse (DWSE)

Binnen het beleidsdomein werk en sociale economie zetten we sterk in op een evidence-based beleid, met een kennisagenda vanuit ons departement, een sterk Steunpunt, het VIONA-onderzoeksprogramma en de impactevaluaties voor ons ESF-programma.

Jo Brouns

Vlaams minister van Werk

Sfeerbeelden

Partners

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Andere