Het kwaliteitsdecreet is van toepassing voor:

  • diensten die u uitvoert op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties;
  • en waarvoor u van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie een financiering, subsidie of andere vorm van ondersteuning ontvangt.

De registratie geldt voor de onderstaande maatregelen van het Departement Werk en Sociale Economie en de VDAB.