Aanpassing leervergoeding

In april werd de spilindex opnieuw overschreden. Dit betekent dat er vanaf 1 mei 2022 nieuwe bedragen gelden voor de leervergoeding.

Het hoofddoel van de overeenkomst van alternerende opleiding is het aanleren van een beroep. Daarom krijgt de leerling daarvoor geen loon, maar een leervergoeding. De werkgever betaalt de leervergoeding zowel voor de opleiding op de werkplek als voor het volgen van de lessen of de gelijkgestelde activiteiten bij de opleidingsverstrekker.

Het bedrag van de leervergoeding hangt af van de vooropleiding van de leerling en of die vooropleiding met succes beëindigd werd. Een opleidingsjaar met succes beëindigen betekent dat de leerling volgens de beslissing van de klassenraad studievoortgang kan maken.

De leerling

Bedrag (per maand, vanaf 1/5/2022)

 • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs nog niet met succes beëindigd
  en zit in het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding.

534,30 euro

 • heeft de tweede graad van het secundair onderwijs wel met succes beëindigd
  en start met een alternerende opleiding
 • of heeft een eerste jaar van een alternerende opleiding met succes beëindigd
  en start in een tweede opleidingsjaar van een alternerende opleiding (het kan eventueel ook om het eerste opleidingsjaar van een andere opleiding gaan)
589,60 euro
 • heeft het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd
 • of heeft al twee opleidingsjaren van een alternerende opleiding met succes beëindigd (het kan eventueel om verschillende opleidingen gaan).
 • of heeft de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) met succes beëindigd.

635,60 euro