Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik Mijn VerbouwLening aan?

Hoe vraag ik Mijn VerbouwLening aan?

U kunt Mijn VerbouwLening eenvoudig online aanvragen via Mijn VerbouwLoket. U dient de lening aan te vragen alvorens de werken starten.   

Vraag hier Mijn VerbouwLening aan

Algemene info

Aanvraag

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen:

 • tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster). Via het loket wordt op basis van de postcode uw aanvraag bezorgd aan het juiste Energiehuis. Het Energiehuis zal in een volgende fase uw dossier onderzoeken en verder behandelen. Bent u onvoldoende vertrouwd met het online loket? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • Mijn VerbouwLening aanvragen via Mijn Verbouwloket kan voorlopig enkel voor particuliere eigenaar-bewoners. Andere doelgroepen (verhuurders, VME’s, vzw’s etc.) kunnen Mijn VerbouwLening aanvragen via het Energiehuis van hun gemeente(opent in nieuw venster). Een online aanvraag is hier niet mogelijk.
 • De online aanvraag wordt pas aan het Energiehuis doorgegeven éénmaal je de aanvraag volledig hebt afgewerkt en verzonden hebt.

U moet Mijn VerbouwLening aanvragen voor de start van de werken. Mijn VerbouwLening wordt toegekend op basis van offertes of meetstaten die worden voorgelegd op moment van de aanvraag van de lening.

Er kan slechts 1 Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Dit betekent dat het ontleende bedrag niet meteen volledig opgenomen moet worden, u kunt dit in stukjes opnemen (bijvoorbeeld eerst dakrenovatie, dan zonnepanelen,…). De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst. Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe Mijn VerbouwLening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De opnameschijven mogen samen maximaal 60.000 euro bedragen, wederopname van afbetaalde sommen kan niet.

Indien u in aanmerking komt voor een renteloze energetische renovatielening, een renovatiekrediet met rentesubsidie, of indien u reeds een renteloze energetische renovatielening, een renovatiekrediet met rentesubsidie of een energielening+ heeft lopen, kan u tot tien jaar na verwerking van de woning geen beroep doen op de Mijn VerbouwLening.

Facturen

Offertes of meetstaten worden gebruikt om de lening aan te vragen, facturen om de lening uit te betalen. Facturen (voorschot-, tussentijdse en slotfacturen) mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening.

Offerte: op basis hiervan kan het energiehuis bepalen of de betrokkene, de woning, alsook de geplande werken in aanmerking komen.

Het factuurbedrag bepaalt uiteindelijk het bedrag van de lening. Als het factuurbedrag lager ligt dan de offerte, is het factuurbedrag bepalend. Als het factuurbedrag hoger is dan de offerte, dient men contact op te nemen met het Energiehuis. Het factuurbedrag moet wél nog steeds onder de 60.000 euro blijven én de gefactureerde werken moeten dezelfde zijn als de werken die op de offerte vermeld werden. Als het factuurbedrag hoger is dan het eerst toegestane bedrag op de akte, dan zal men een nieuwe akte moeten opmaken en ondertekenen.

De werken mogen ook door een andere aannemer uitgevoerd worden dan deze waarvoor de offerte werd voorgelegd bij de aanvraag van Mijn VerbouwLening, op voorwaarde dat deze werken overeenkomen met de werken waarvoor de lening werd aangevraagd.

Mijn VerbouwLening aanvragen in verschillende stappen

Volg onderstaande stappen om Mijn VerbouwLening vlot aan te vragen via Mijn VerbouwLoket. Zodra u naar een volgende stap gaat, worden de ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen. U kunt echter op elk moment manueel wijzigingen opslaan via de knop ‘sla wijzigingen op’ onderaan. De aanvraag voor Mijn VerbouwLening wordt pas definitief verstuurd wanneer u klikt op ‘indienen’ in de laatste stap.

 • Stap 1

  Om Mijn VerbouwLening te kunnen aanvragen, dient u vooraf de juiste documenten te verzamelen.

  U moet aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet met:

  • Offertes of meetstaten
  • Kopie identiteitskaart
  • Recente loonbrieven of ander bewijs van inkomsten

  Indien van toepassing:

  De meeste documenten kunt u opvragen bij uw gemeente, via Mijn Burgerprofiel of via My Minfin.

 • Stap 2

  U kunt Mijn VerbouwLening via Mijn VerbouwLoket aanvragen, niet op papier. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag. Aanmelden gebeurt op een beveiligde manier via het toegangs- en gebruikersbeheer (ACM/IDM) van de Vlaamse Overheid.

   1. Surf naar Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster) en klik op ‘aanmelden’.
   2. Kies de manier waarop u wilt aanmelden, bijv. via itsme of e-ID en kaartlezer. Hier vindt u meer informatie over aanmelden bij itsme.
   3. Volg de instructies om aan te melden volgens de methode die u geselecteerd hebt.

  Daarnaast kunt u ook via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) of het e-loket voor ondernemers(opent in nieuw venster) toegang krijgen tot Mijn VerbouwLoket.

 • Stap 3
  • Klik op ‘start nieuwe aanvraag’. U krijgt nu een overzicht te zien van de verschillende stappen.
  • Klik op de blauwe knop ‘ga naar deze stap’ om de eerste stap te openen.
 • Stap 4
  • Vul de algemene gegevens in
   In deze stap geeft u aan of het om een gaat of niet, of u bent van het enzovoort. Geef per onderdeel de gevraagde informatie in en klik op ‘volgende’ om naar stap 5 te gaan.
  • Vul de gegevens over het gebouw in
   In deze stap geeft u de details in over het gebouw, zoals de leeftijd van het gebouw, hoe het gebouw verwarmd wordt, de datum van de akte van aankoop of schenking, of de datum van overlijden van de erflater, …
  • Vink alle categorieën aan waarvoor u een lening wilt aanvragen. Indien de aansluiting op het elektriciteitsdistributienet of de eerste ingebruikname van het gebouw (de oudste datum is van toepassing) minder dan 15 jaar geleden is, kunt u enkel een lening aanvragen voor een warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler of zonnepanelen. Indien de aansluiting op het elektriciteitsdistributienet dateert van na 01/01/2014 moet er een kopie van de vergunning worden aangeleverd én een bewijs van voldoen aan de EPB-eisen die van toepassing zijn op het gebouw.
 • Stap 5

  U laadt onder ‘Offertes’ minstens één offerte op per categorie van werken.

  Onder ‘overige documenten’ worden andere vereiste documenten opgelijst. Hier laadt u bijvoorbeeld het bewijs van isolatie, het aannemersattest, het productlabel, … op.

  Om documenten toe te voegen, volgt u volgende stappen.

  1. Klik op ‘voeg bijlage toe’.
  2. Selecteer het document op uw computer.
  3. Klik op het prullenmandje om de bijlage te verwijderen indien nodig.
 • Stap 6

  Geef aan welk bedrag u wilt ontlenen en wat de gewenste looptijd is.

  Vul daarbij het bankrekeningnummer in waarop de afbetalingen via domiciliëring mag lopen. Ook voor buitenlandse bankrekeningnummers is een invulmogelijkheid voorzien.

 • Stap 7

  Geef een overzicht van de bestaande vaste lasten en inkomsten, bijvoorbeeld lopende hypotheken, alimentatie, huur, loon, pensioen, uitkering.

 • Stap 8

  Vul uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) in.

 • Stap 9
  1. Controleer in het overzicht of alle gegevens correct zijn ingevuld.
  2. Klik per onderdeel op ‘details’ om de details te zien en zo nodig aan te passen.
  3. Bevestig dat alle gegevens correct zijn door een vinkje te zetten onderdaan de overzichtspagina.
  4. Klik op ‘indienen’ om de aanvraag te versturen.

  De leningaanvraag dient slechts door 1 ondertekend te worden.

  Onder ‘documenten en downloads’ kunt u uw aanvraag downloaden als een pdf-bestand.

  U ontvangt een bevestiging.

  Uw niet-ingediende aanvraag (concept) wordt 6 maanden na aanmaak automatisch verwijderd. U kunt het concept steeds zelf annuleren in het online loket.

Een aanvraag vervolledigen

U kunt een aanvraag starten en op een later moment vervolledigen en indienen. Van zodra een aanvraag is ingediend, kunt u deze niet meer heropenen om gegevens te wijzigen (behalve uw contactgegevens of rekeningnummer) of bijkomende stukken op te laden.

 1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.
 2. Klik op ‘vervolledig aanvraag’ onder ‘mijn dossiers’ om de aanvraag te openen en te vervolledigen.
 3. Selecteer uitvoeren.
 4. Vul per stap de gevraagde informatie in en dien de aanvraag in zoals hierboven beschreven.

Uw niet-ingediende aanvraag (concept) wordt 6 maanden na aanmaak automatisch verwijderd. U kunt het concept steeds zelf annuleren in het online loket.

Bereken uw Lening vooraf via de simulator

Leningaanvraag bij appartementen en appartementsgebouwen

Plant u verbouwingswerken aan een appartement(sgebouw)? Dan kunt u Mijn VerbouwLening aanvragen via het Energiehuis van uw gemeente. In dit geval kunt u Mijn VerbouwLening niet aanvragen via Mijn VerbouwLoket.

Afhandeling en goedkeuring van uw leningaanvraag

 • Wanneer uw leningaanvraag is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging.

 • Het kan zijn dat een dossierbehandelaar u contacteert met de vraag naar bijkomende informatie of bijkomende documenten.

 • De termijn voor de goedkeuring van een Mijn VerbouwLening is afhankelijk van Energiehuis tot Energiehuis. U vraagt dit het best na bij uw Energiehuis.

 • Indien u niet akkoord bent met de beslissing, kunt u klacht indienen bij het Energiehuis van uw gemeente.

 • De ontleende schijven worden uitbetaald op rekening van de ontlener. De ontlener kan daarmee dan zijn facturen betalen.

 • Wanneer u naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, moet u bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie (sinds 1 januari 2024) via Mijn VerbouwLoket, aanduiden dat u voor deze investering een Mijn VerbouwLening hebt aangevraagd. De premie zal dan aangewend worden als vervroegde afbetaling van uw lening en wordt bijgevolg niet op uw rekening gestort. Voorheen verliep deze procedure via het Energiehuis waar u Mijn VerbouwLening had aangevraagd.

 • Mijn VerbouwLening kan kosteloos vervroegd terugbetaald worden.

De status van uw aanvraag opvolgen

Nadat uw aanvraag is ingediend, kunt u de status opvolgen via Mijn VerbouwLoket.

 1. Meld u aan via Mijn VerbouwLoket.

 2. Uw aanvragen worden opgelijst onder ‘mijn dossiers’. De status van elke aanvraag wordt vermeld in de kolom ‘status’.

Klik op een aanvraag om de details te bekijken of om de aanvraag te vervolledigen. Aangemeld op Mijn Burgerprofiel? Ook daar kunt u de status van uw aanvraag opvolgen.

Hebt u een vraag over uw ingediende aanvraag? Neem dan contact op met het Energiehuis(opent in nieuw venster) van uw gemeente. Wilt u de ingediende aanvraag annuleren? Neem dan contact op met uw Energiehuis die de aanvraag kan annuleren of weigeren.

Instructievideo

Inhoud is aan het laden