Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Mijn VerbouwLening

Privacyverklaring Mijn VerbouwLening

De verwerkingsverantwoordelijken betrokken bij Mijn VerbouwLening, de lening waarmee er renovaties mee gefinancierd kunnen worden, respecteren uw rechten bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie. 

Gegevensverwerking en -bescherming van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft het beleid aan op vlak van gegevensverwerking en -bescherming van persoonsgegevens door:

 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (hierna: VEKA) gevestigd te Graaf-de-Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1210 Brussel.
 • De Energiehuizen(opent in nieuw venster)
  • 3WPlus, gevestigd te Z.5 Mollem 250, 1730 Asse.
  • Energiecentrale, gevestigd te Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.
  • Energiehuis Antwerpen, gevestigd te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
  • Energiehuis BEA, gevestigd te Werf 9, 9300 Aalst.
  • Energiehuis Kempen, gevestigd te Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
  • Energiehuis Limburg, gevestigd te Graaf van Loonstraat 15/2, 3580 Bergingen.
  • Energiehuis Regio Izegem, gevestigd te Vaartstraat 4, 8870 Izegem
  • Energiehuis Mechelen, gevestigd te Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
  • Energiehuis Warme Wonen, gevestigd te President Kennedypark 10 – 8500 Kortrijk.
  • Energiehuis WVI, gevestigd te Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
  • EOS, gevestigd te Vindictvelaan 1, 8400 Oostende.
  • IGEAN, gevestigd te Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem.
  • IGO, gevestigd te De Vunt 17, 3220 Holsbeek.
  • Interwaas, gevestigd te Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas.
  • Klimaathuis Leuven, gevestigd te Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.
  • SOLVA, gevestigd te Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
  • Stadsregio Turnhout, gevestigd te Grote Markt 1, 2300 Turnhout.
  • STEKR (Igemo), gevestigd te Schoutestraat 2, 2800 Mechelen.
  • Veneco, gevestigd te Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen.
  • DVV Westhoek, gevestigd te Grote Markt 6, 8600 Diksmuide.

Meer informatie rond gegevensbescherming van de onderscheiden gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vindt u op:

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt aangezien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk het verstrekken van leningen via een uniek loket. Volgens artikel 9.1.1, 1° van het Energiedecreet heeft de Vlaamse Regering deze taak aan de energiehuizen opgedragen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijken treffen de best mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen vullen wij in rekening houdend met:

 • de stand van de techniek;
 • de uitvoeringskosten;
 • de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden; en
 • de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Wij evalueren deze maatregelen regelmatig en schaven deze bij door middel van interne en externe audits.

Algemene informatie

Wij hebben elk moment het recht om de privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden wij altijd via de website.