Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overeenkomst van Duale Opleiding Werkenden

Overeenkomst van Duale Opleiding Werkenden

De Overeenkomst van Duale Opleiding Werkenden (ODO(W))* is een overeenkomst waarbij de cursist reeds als werknemer aan de slag is bij een werkgever, en dus al een arbeidsovereenkomst heeft. Beide partijen komen overeen dat de cursist de werkplekcomponent zal invullen bij de eigen werkgever, tijdens de uren voorzien in de arbeidsovereenkomst.

*Officiële benaming: Overeenkomst van Duale Opleiding voor cursisten die de werkplekcomponent invullen bij de eigen werkgever

De ODO(W) is een overeenkomst die gesloten wordt tussen:

  • de cursist
  • de erkende onderneming
  • het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Arbeidsduur

De ODO(W) omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte van de opleiding. De uren van beide delen worden opgeteld en de som mag niet meer bedragen dan het aantal uren dat een voltijdse werknemer in de onderneming presteert. Om te weten te komen hoeveel uren een voltijdse overeenkomst omvat, moet u dus kijken naar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is bij de eigen werkgever. Een ODO(W) kan dus een voltijdse overeenkomst zijn, maar dit is geen vereiste. Zowel de tijd die besteed wordt aan de opleiding op de werkplek als de tijd besteed aan de opleiding bij het CVO worden gezien als arbeidstijd. Wanneer men de uren opleiding bij het CVO optelt bij het aantal uren van de arbeidsovereenkomst (waarbinnen de werkplekcomponent ingevuld wordt), mag de som niet meer bedragen dat het aantal uren van een voltijdse overeenkomst.

Duur overeenkomst

De ODO(W) is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de duale opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot in principe maximum 3 jaar. Tijdens die periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.

Loon

Bij de ODO(W) krijgt de cursist de mogelijkheid om de opleiding op de werkvloer te volgen bij de eigen werkgever tijdens de uren voorzien in de arbeidsovereenkomst. Het loon dat de cursist als werknemer ontvangt loopt door.

Sociale verplichtingen

De werkgever moet na het sluiten van een ODO(W) een aantal sociale verplichtingen nakomen. Aangezien de cursist tevens een werknemer is van de leeronderneming, heeft de werkgever al voldaan aan de meeste verplichtingen (DIMONA-aangifte, ongevallenverzekering, enz.).

Modelovereenkomst

De ODO(W) wordt opgesteld volgens het model (PDF bestand opent in nieuw venster)dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering.

Het uurrooster en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van de overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Erkenning

De onderneming mag de cursist pas opleiden op de werkplek als deze daarvoor erkend is en zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is.

Webinars

    Modeldocumenten voor de beëindiging van overeenkomsten