Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag als onderneming Ga aan de slag met levenslang leren

Aan de slag als onderneming

Wil je als onderneming graag inzetten op levenslang leren en stappen zetten richting een lerende organisatie? Ontdek hier enkele mogelijkheden.

Opleidingen van de toekomst

Europa heeft als missie om dagelijks Vlaamse burgers en inwoners te ondersteunen in hun persoonlijke groei. In samenwerking met zijn partners heeft Europa WSE grondig onderzoek verricht naar de benodigde vaardigheden voor de toekomst en diverse maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd. Op basis daarvan zijn daarna partnerschappen opgericht die verschillende opleidingen hebben ontwikkeld.

Competentiecheck op de werkvloer

Wil je als onderneming maatgericht aan de slag gaan met competentiedenken? Experten begeleiden kleine en middelgrote ondernemingen om de concrete noden en vragen in kaart te brengen. Wens je meer informatie over dit initiatief of wil je deelnemen aan een begeleiding, neem contact met één van de dienstverleners.

Ondersteuning vanuit de kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille krijg je als onderneming financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren, waaronder opleidingen.

Strategische transformatiesteun

De strategische transformatiesteun maakt opleidings‐ en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.

Beroepskwalificerende trajecten op de werkvloer

Op de werkvloer zijn veel opleidingskansen. Als werkgever kan je je werknemer een beroepskwalificatie laten behalen op de werkvloer. Ontdek hoe je beroepskwalificerende trajecten binnen jouw bedrijf kan laten erkennen.

Infopunt e-leren

Wil je professioneel en goed voorbereid met e-leren beginnen? De juiste didactiek kiezen? Of heb je vragen over technologie, budget of het wettelijk kader van e-leren? Dan kan je terecht op het infopunt e-leren van VDAB.

EdTech Station

EdTech Station werd opgericht als dé hub voor digitale transformatie en innovatie binnen b2b-bedrijven met educatieve en leertechnologieën. De hub is er voor EdTech-bedrijven, onderzoekers binnen innovatieve leertechnologieën en scholen en bedrijven die bovenstaande technologieën willen toepassen in diverse leeromgevingen.

VLAIO Netwerk - Innovatief leerlandschap voor een lerend Vlaanderen

De verschillende transformaties vragen een continue evolutie in onze vaardigheden. Daarnaast daagt de veranderende maatschappij ook de huidige methodes van klassikaal leren uit. VLAIO ondersteunt de noodzakelijke evoluties in ons opleidingsveld via verschillende actielijnen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke transities.