Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ga aan de slag als opleidingsverstrekker Ga aan de slag met levenslang leren

Ga aan de slag als opleidingsverstrekker

Wil je als opleidingsverstrekker inzetten op levenslang leren? Ontdek hier enkele mogelijkheden.

GEZOCHT: Integreer de SDG's binnen jouw onderwijsprogramma's

VLAIO zoekt via een nieuwe overheidsopdracht onderwijsaanbieders die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) binnen bestaande onderwijs- en opleidingsprogramma’s integreren.

Open call voor de ontwikkeling en organisatie van opleidingen

VLAIO lanceert een open call voor de ontwikkeling en organisatie van vormingen die de overheid belangrijk vindt en die de markt niet aanbiedt, of toch niet aan de wenselijke financiële laagdrempeligheid.

Edusprong

Edusprong is een initiatief binnen het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ met als doel Vlaming stimuleren om levenslang te leren en het studieaanbod in het volwassenenonderwijs vernieuwen en verbeteren.

Aanbieden van beroepskwalificerende trajecten

Wil je met je organisatie een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject (erkenning van verworven competenties) aanbieden? Ontdek hoe je een beroepskwalificerend traject kan laten erkennen.

Infopunt e-leren

Wil je professioneel en goed voorbereid met e-leren beginnen? De juiste didactiek kiezen? Of heb je vragen over technologie, budget of het wettelijk kader van e-leren? Dan kan je terecht op het infopunt e-leren van VDAB.

EdTech Station

EdTech Station werd opgericht als dé hub voor digitale transformatie en innovatie binnen b2b-bedrijven met educatieve en leertechnologieën. De hub is er voor EdTech-bedrijven, onderzoekers binnen innovatieve leertechnologieën en scholen en bedrijven die bovenstaande technologieën willen toepassen in diverse leeromgevingen.

VLAIO Netwerk - Innovatief leerlandschap voor een lerend Vlaanderen

De verschillende transformaties vragen een continue evolutie in onze vaardigheden. Daarnaast daagt de veranderende maatschappij ook de huidige methodes van klassikaal leren uit. VLAIO ondersteunt de noodzakelijke evoluties in ons opleidingsveld via verschillende actielijnen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke transities.