Voorwaarden

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristische logiezen die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016. Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke specifieke uitgaven logiesuitbaters een logiessubsidie kunnen aanvragen.

Procedure

Elk jaar is er een subsidieoproep. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een handleiding om de subsidie aan te vragen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een aanvraag voor uitbetaling indienen.

Financieel voordeel

Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke werken en aankopen u de subsidie kunt aanvragen en welk steunpercentage u kunt krijgen.