Om de druk op de volledige woonmarkt te verlichten, moet het aanbod aan sociale en betaalbare private huurwoningen omhoog. De Vlaamse Regering heeft daarom besloten om een extra stimulans uit te werken. Private initiatiefnemers en woonmaatschappijen zullen via een subsidie financieel worden gemotiveerd om woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te realiseren. Op 23 december 2022 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit hierover een eerste keer principieel goed.

Een geconventioneerde huurwoning is een woning die een private initiatiefnemer of een woonmaatschappij bouwt en nadien verhuurt aan een afgebakende doelgroep van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Om de bouw van woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te bevorderen, komen er twee systemen: een open systeem uitgewerkt in de regelgeving en de oproep naar beschikbaar gronden en gebouwen.