Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur

Nieuwsbericht
27 maart 2024

Op 8 maart 2024 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waarin onder meer wijzigingen staan voor geconventioneerde verhuur (of budgethuren). De Vlaamse Regering legde nu de verdere contouren vast in twee besluiten van de Vlaamse Regering die ze op 3 mei 2024 definitief goedkeurde.

Je leest op de pagina Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur: ontwerpbesluiten meer over de wijzigingen over:

  • Bijzondere doelgroepen

  • Lokale binding

  • Gemeentelijke reglementen

  • Huurprijsberekening

  • Omgevingsvergunning

  • Beroep

Deze besluiten zijn nog niet volledig in werking getreden. De bepalingen voor de bijzondere doelgroepen en het gemeentelijk reglement traden in werking op 13 mei 2024, de voorrangsregel voor lokale binding op 15 september 2024. De overige bepalingen treden in werking 10 dagen na publicatie van de besluiten in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte.

Lees alle informatie op de aparte webpagina aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur: ontwerpbesluiten: Aanpassingen geconventioneerde verhuur/budgethuur: ontwerpbesluiten.