Gedaan met laden. U bevindt zich op: Definitieve beslissing stemrechtenverhouding woonmaatschappijen (nieuwsflash) Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Definitieve beslissing stemrechtenverhouding woonmaatschappijen (nieuwsflash)

Nieuwsbericht
12 mei 2023

Verwacht wordt dat ten laatste op 30 juni 2023 de 42 woonmaatschappijen in hun werkingsgebied gevormd zijn. Hierdoor is ook een aangepaste stemrechtenverhouding tussen de lokale besturen van dat werkingsgebied nodig voor de algemene vergadering van de woonmaatschappij. Op 5 mei 2023 gaf de Vlaamse Regering hiervoor een laatste goedkeuring.

Welke stemrechtenverhouding is beslist?

De Vlaamse Regering bepaalde al op 15 juli 2022 de onderlinge verhouding van de stemrechten. Maar, in 27 werkingsgebieden bleek als snel een technische correctie nodig. Hierover ontving u een nieuwsflits in de zomer van 2022(opent in nieuw venster) en de gemeenten die in zo’n werkingsgebied lagen, kregen in september 2022 een brief met de gecorrigeerde stemrechtenverhouding waarop zij opmerkingen konden geven. Op 5 mei 2023 wijzigde de Vlaamse Regering nu de stemrechtenverhouding in 27 werkingsgebieden.

  • Gecorrigeerde stemrechtenverhouding behouden

Voor 22 werkingsgebieden heeft de Vlaamse Regering het voorstel van september 2022 omgezet in een besluit.

  • Aangepaste stemrechtenverhouding na opmerkingen

Vanuit 5 werkingsgebieden ontving Wonen in Vlaanderen goed gemotiveerde opmerkingen op de gecorrigeerde stemrechtenverhouding uit september 2022. De Vlaamse Regering besliste om daarmee rekening te houden in haar besluit van 5 mei 2023.

Waar vindt u de definitief goedgekeurde stemrechtenverhouding?

U vindt de besluiten van de Vlaamse Regering (BVR)’s per werkingsgebied online op onze webpagina woonmaatschappijen bij lokaal woonbeleid. Alleen de gemeentes waarbij de stemrechtenverhouding op 5 mei 2023 nogmaals wijzigde of waarbij de Vlaamse Regering geen rekening hield met opmerkingen, ontvangen de stemrechtenverhouding binnenkort ook nog per brief.

Na publicatie in Belgisch Staatsblad: geldig voor algemene vergadering

De 27 besluiten van 5 mei 2023 worden nog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is vanaf de 10de dag na publicatie dat erkende woonmaatschappijen bij de stemming op elke algemene vergadering rekening moeten houden met deze stemrechtenverhouding. We informeren u over de publicatie in het Belgisch Staatsblad via onze digitale nieuwsbrief lokale besturen.

Tot wanneer geldt deze stemrechtenverhouding?

Deze stemrechtenverhouding blijft gelden tot de Vlaamse Regering een andersluidende beslissing neemt. Of, u kunt ook een aanpassing van de stemrechtenverdeling vragen in het eerste jaar dat volgt op de aanstelling van de nieuwe raad van bestuur na gemeenteraadsverkiezingen. Dit staat in artikel 4.102/2, §2 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Meer informatie?

Meer informatie leest u op de webpagina woonmaatschappijen bij lokaal woonbeleid. Met vragen kunt u terecht bij uw begeleider lokaal woonbeleid en de helpdesk woonmaatschappijen via woonmaatschappij.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)