Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toewijzing voor sociale woningen vanaf 1 maart 2024 Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Toewijzing voor sociale woningen vanaf 1 maart 2024

Nieuwsbericht
29 februari 2024

Deze nieuwe toewijzingsregels voor sociale woningen gelden vanaf 1 maart 2024. Voor de toewijzing van sociale woningen gelden algemene toewijzingsregels. Maar, lokale accenten zijn mogelijk om op specifieke noden van bepaalde doelgroepen of lokale binding in te spelen.

De lokale toewijzingsraad stelt hiervoor een toewijzingsreglement op en maakt afspraken rond versnelde toewijzing. In deze toewijzingsraad zetelen de gemeente(s) en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren. In het lokaal toewijsbeleid zijn er vier instroommogelijkheden.

Dit noemen we de vier pijlers. Dit zijn:

  • De standaardtoewijzingen (pijler 1)
  • De versnelde toewijzingen (pijler 2)
  • De toewijzingen aan specifieke doelgroepen (pijler 3)
  • De bijzondere toewijzingen en interne mutaties (pijler 4)

De webpagina’s lokaal toewijzingsbeleid zijn nu grondig aangepast. U vindt online de volgende, uitgebreide luiken: