Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uniform kotlabel voor studentenhuisvesting in werking op 1 januari 2025 Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Uniform kotlabel voor studentenhuisvesting in werking op 1 januari 2025

Nieuwsbericht
15 mei 2024

De Vlaamse Regering keurde op 17 mei 2024 het uitvoeringsbesluit over het uniform kotlabel definitief goed. Hierin staat ook bepaald wanneer het uniform kotlabel in werking treedt. Dit wordt 1 januari 2025.

Wat betekent dit concreet voor uw gemeente?

U bent niet verplicht om het Vlaams kotlabel toe te passen. Dit is een autonome keuze van uw gemeente. Maar, u mag geen eigen label of uitbatingsvergunning meer aanhouden of in het leven roepen vanaf 1 januari 2025. Wilt u wel het Vlaams kotlabel toepassen of verplichten? Dan moet u dit via een verordening aannemen.

Lees meer informatie op de aparte webpagina.

Hoe ondersteunen wij u?

  • Verwerking en monitoring via VLOK

De verwerking van het Vlaams kotlabel zal verlopen via het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK), het dossieropvolgingssysteem voor woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen. Als gemeente bent u namelijk verplicht om de procedure voor het kotlabel af te handelen in VLOK.

Het agentschap maakt bovendien nog werk van een portaal in VLOK waarlangs verhuurders in de toekomst een kotlabel zullen kunnen aanvragen. Ook de ICT-ontwikkelingen voor de ontsluiting van de kotlabels naar de burger zijn nog bezig. We houden u hiervan op de hoogte.

  • Sjabloon verordening

Wonen in Vlaanderen voorziet deze zomer nog een sjabloon voor uw verordening. We informeren u via een nieuwsbericht zodra dit beschikbaar is.

  • Infosessie op maandag 23 september (namiddag)

Op maandag 23 september (namiddag) organiseren we een online infosessie over het uniform kotlabel. We tonen dan ook een demo van VLOK. U ontvangt in juni nog een uitnodiging met de exacte uren, meer informatie en de inschrijvingslink.

  • Communicatiepakket

Wonen in Vlaanderen werkt nu een communicatiestrategie uit om het uniform kotlabel bekend te maken. Hierin nemen we ook communicatietools op die u kunt gebruiken om over het kotlabel te communiceren. We houden u hiervan verder op de hoogte.

Meer informatie?

Lees meer informatie op de aparte webpagina.