Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkt u al met het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen? Nieuwsberichten van lokaal woonbeleid

Werkt u al met het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen?

Nieuwsbericht
25 april 2024

We brengen de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen graag regelmatig onder de aandacht. Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die huurders met huurachterstand begeleiden. Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse aanspraak maken op het Fonds. U als OCMW beslist autonoom of u de huurder wil begeleiden en zo ja, of u daarbij al dan niet gebruikmaakt van het Fonds. U moet een begeleidingsovereenkomst sluiten met huurder en verhuurder. Dit is een verplichte voorwaarde om steun van het Fonds te kunnen ontvangen. In 2024 ontvangt het OCMW (na indienen en goedkeuren van de overeenkomst): een forfaitair bedrag van 238 euro en 25% van de huurachterstal, met een maximum van 741 euro in 2024.

Lees meer informatie over het fonds online.