Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een persoon toevoegen aan het BIS-register Domein persoon

Een persoon toevoegen aan het BIS-register

Voor personen die een link hebben met België maar die geen rijksregisternummer hebben (vb grensarbeiders, personen die eigendommen bezitten in België, personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz.) is het mogelijk om de persoon te registreren in het BIS-register van de KSZ. Deze registratie voorziet personen van een identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), en is de sleutel voor de uitwisseling van gegevens.

Bekijk een instructiefilmpje

Inhoud is aan het laden

Het invoeren van een persoon start met deze op te zoeken op naam met als bron KSZ (dus niet via zoeken op INSZ of zoeken op adres of met als bron Rijksregister). Kijk de lijst na van gevonden personen om zeker te zijn dat deze niet bestaat! Indien de persoon niet wordt teruggevonden, kan je deze toevoegen door op de link te klikken:

Welke velden moeten ingevuld worden?

Om een persoon te creëren moet deze voldoende identificeerbaar zijn. Deze minimale identificatie data (MID) worden opgelegd door de KSZ.

Er zijn drie mogelijkheden om een persoon te creëren in het BIS-register.

Mogelijkheid 1:

 • Naam
 • Volledige geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geslacht

Mogelijkheid 2:

 • Naam
 • (Onvolledige) geboortedatum
 • Buitenlandse hoofdverblijfplaats

Mogelijkheid 3:

 • Naam
 • (Onvolledige) geboortedatum
 • Belgisch contactadres

In de toepassing kan u eerst de naam en dan optioneel de hoofdverblijfplaats of het contactadres invullen. Indien u geen hoofdverblijfplaats/contactadres heeft ingevuld, moet u een volledige geboortedatum en en geboorteplaats invullen.

Invoerscherm

De velden die reeds ingevuld werden bij het zoeken staan automatisch ingevuld in het invoerscherm.

De velden aangeduid met * zijn verplicht.

De belangrijkste gegevensblokken zijn:

 • Naam
  • Achternaam: maximaal 128 karakters lang.
  • Eerste, tweede en derde voornaam: enkel de eerste voornaam is verplicht.
  • Vanaf: geeft aan vanaf wanneer deze gegevens geldig zijn (standaard wordt de geboortedatum gebruikt).
 • Geslacht
  • Geslacht
  • Vanaf: geeft aan vanaf wanneer deze gegevens geldig zijn (standaard wordt de geboortedatum gebruikt).
 • Buitenlandse hoofdverblijfplaats:
  • Land: enkel landen die momenteel bestaan kunnen worden geselecteerd. België kan niet geselecteerd worden.
  • Postcode: het formaat waaraan de postcode moet voldoen kan u nakijken op deze pagina.
  • Gemeente
  • Straat
  • Nummer
  • Bus
  • Vanaf: datum vanaf wanneer dit adres de hoofdverblijfplaats is. Indien dit niet gekend is, moet de gebruiker opteren om het volledige blok leeg te laten.
 • Contactadres
  • Gemeente: het veld is een dropdown met beschikbare gemeentes en postcodes.
  • Straat: het veld is een dropdown met de beschikbare straatnamen voor deze gemeente.
  • Nummer
  • Bus
  • Type: het type contactadres.
  • Vanaf: datum vanaf wanneer dit adres het contactadres is. Indien dit niet gekend is, moet de gebruiker opteren om het volledige blok leeg te laten.
  • Tot: datum tot wanneer het contactadres geldig is.
 • Geboorte
  • Geboortedatum: dit kan enkel het jaar, het jaar en de maand, of een volledige datum zijn.
  • Geboorteland: enkel de landen die bestonden op het moment van de geboortedatum worden getoond.
  • Geboorteplaats: indien als land België wordt geselecteerd, verandert het gemeenteveld in een dropdown. Voor andere landen is dit een gewoon invulveld.

Daarnaast is het mogelijk om extra gegevens toe te voegen tijdens de registratie, om een meer compleet profiel van de persoon te hebben. Binnen een blok van optionele gegevens kunnen ook velden verplicht zijn. Om deze blokken te zien kan het nodig zijn om op de knop ‘Toon meer velden’ te klikken.

 • Nationaliteiten: Een persoon kan meerdere nationaliteiten hebben. Klik hiervoor op de knop ‘ + Nationaliteit toevoegen’.
  • Vanaf: geeft aan vanaf wanneer deze gegevens geldig zijn (standaard wordt de geboortedatum gebruikt). Indien dit niet gekend is, moet de gebruiker opteren om het volledige blok leeg te laten.
  • Nationaliteit: lijst met landen. Enkel landen die bestonden op de vanaf-datum kunnen geselecteerd worden.
   Opmerking: Vaak is een keuze mogelijk tussen bijvoorbeeld “Nederland” en “Van Nederlandse afkomst”. De voorkeur voor de KSZ gaat uit naar de code van het land, dus “Nederland”. De codes “van … afkomst” worden door het Rijksregister gebruikt om aan te geven dat het gaat om een erkende vluchteling.
 • Burgerlijke staat
  • Burgerlijke staat: selectieveld.
   • De opties “Gescheiden” en “Scheiding van tafel en bed en van goederen” mogen enkel gebruikt worden indien de vanaf-datum voor 1 oktober 1994 ligt.
   • De opties “Echtscheiding uitgesproken met toepassing van de wet van 30/06/1994” en “Scheiding van tafel en bed en van goederen uitgesproken met toepassing van de wet van 30/06/1994” mogen enkel gebruikt worden indien de vanaf-datum na 30 september 1994 ligt.
  • Partner: INSZ van de partner. Enkel bij bepaalde waarden van het veld ‘Burgerlijke staat’ is dit invulbaar.
  • Land: land waarin de registratie gebeurd is. Enkel landen die bestaan op het moment van de vanaf-datum kunnen geselecteerd worden.
  • Gemeente: gemeente waar de registratie gebeurd is. Indien als land België wordt geselecteerd, verandert het gemeenteveld in een dropdown. Voor andere landen is dit een gewoon invulveld.
  • Vanaf: datum vanaf wanneer deze burgerlijke staat geldig is. Indien dit niet gekend is, moet de gebruiker opteren om het volledige blok leeg te laten.
 • Overlijden
  • Datum van overlijden
  • Land: land waarin de registratie is gebeurd. Enkel landen die bestaan op de datum van overlijden kunnen geselecteerd worden.
  • Gemeente: gemeente waarin de registratie gebeurd is. Indien als land België wordt geselecteerd, verandert het gemeenteveld in een dropdown. Voor andere landen is dit een gewoon invulveld.

Als er verplichte gegevens ontbreken, of de ingevulde gegevens beantwoorden niet aan het verwachte formaat, dan wordt u hiervan verwittigd wanneer u op ‘persoon toevoegen’ klikt. Ook met betrekking tot inhoudelijke conflicten krijgt u een melding.

Na het klikken op ‘Voeg persoon toe’ krijgt u volgende boodschap. Wacht tot wanneer deze verdwijnt om het resultaat te bekijken.

Opmerking rond Belgische gemeentes en postcodes:

 • er wordt nooit gebruik gemaakt van deelgemeenten in officiële adressen. De reden is dat “deelgemeenten” geen administratieve eenheden zijn. Een gemeente kan verschillende postcodes hebben, zo heeft bijvoorbeeld Gent volgende postcodes: 9000, 9030, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051 en 9052. De postcodes komen ook niet één op één overeen met wat men “deelgemeenten” noemt, want bijvoorbeeld 9050 geldt voor zowel Ledeberg als Gentbrugge.
 • enkel de officiële Nederlandse benamingen worden getoond.
  Wel getoondNiet getoondOpmerking
  AntwerpenAnvers
  BergenMonsBergen is de officiële Nederlandse benaming voor Mons
  Saint-Hubert Saint-Hubert heeft geen officiële Nederlands vertaling

Resultaat

Als de persoon succesvol werd geregistreerd, dan toont de toepassing hiervan een bevestiging. Daarnaast wordt ook een samenvatting van de geregistreerde gegevens getoond.

Als de persoon niet kon worden geregistreerd omdat er al sterk gelijkende personen geregistreerd zijn in één van de Belgische registers, krijgt u volgende melding:

Indien u wenst kan u de invoergegevens aanpassen door op de knop ‘Gegevens aanpassen’ te klikken. Het invoerscherm wordt getoond met alle waarden die u reeds had ingevuld, zodat u dit kan aanpassen.

Tevens wordt een overzicht van de gevonden gelijkende personen getoond (maximaal 50 gelijkende personen worden getoond). Stel dat u “Tom Janssens” wou toevoegen, kan het zijn dat in de lijst enkel “Toon Janssens” staat. Dit komt omdat er een fonetische vergelijking gebeurt. Het systeem gaat hierbij restrictief te werk en verhindert eerder het toevoegen van personen dan dat er te veel (dubbele) personen worden toegevoegd.

Als u de persoon die u wenst te registeren niet in deze lijst terugvindt, neemt u best contact op met de cel Identificatie van de KSZ via Identification@ksz-bcss.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie).