Ondersteuningsprogramma

Het ondersteuningsprogramma ‘Versnelling modal shift’ bevat een tijdelijk en uitdovend pakket van financiële ondersteuningsmaatregelen voor de binnenvaartsector van 1 januari 2022 tot 31 december 2025.

Het Departement MOW, Lantis en de havenbedrijven zetten sterk in op de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens. Concreet willen ze de containerbinnenvaart stimuleren door betrouwbare en aantrekkelijke binnenvaartproducten van en naar de Vlaamse zeehavens te promoten. Samenwerking tussen inland terminals is daarbij een randvoorwaarde.

De stuurgroep wil met de marktbevraging inland terminals, barge-operators en andere intermodale partijen bereiken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens. Kandidaten kunnen nu hun projectvoorstellen bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Marktbevraging

De stuurgroep (Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Lantis, Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en de Port of Zeebrugge) wil via een marktbevraging inland terminals, barge-operators en andere intermodale partijen aanzetten tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar de haven van Antwerpen en Zeebrugge:

  • corridor Albertkanaal
  • corridor Zuid- en Centraal-Nederland
  • corridor Brussel-Schelde
  • corridor Gentse Kanaalzone

Kandidaten kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 14 maart 2022. De projectvoorstellen worden ingediend binnen een van de twee vooraf vastgelegde subsidieluiken. Hieronder vindt u de kenmerken per soort subsidieluik. De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld, vergeleken en gerangschikt door de stuurgroep.

Dien uw projectvoorstel in

Onder titel 2. ‘Verloop van de procedure’ kan u alle stappen terugvinden. U stuurt het projectvoorstel samen met de gevraagde informatie uiterlijk op 14 maart 2022 naar glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Als bijkomende toelichting gevraagd wordt door de stuurgroep, kunt u die informatie tot een maand na de indieningsdatum bezorgen aan glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Als dezelfde vragen door meerdere kandidaten worden gesteld, zal een infosessie georganiseerd worden of wordt een extra FAQ bezorgd.

Selectie van projectvoorstellen

Alle projectvoorstellen worden aan beoordeling en vergelijking onderworpen per soort: corridorshuttle of terminal-hub shuttle.

De stuurgroep brengt alle kandidaten via e-mail op de hoogte van de resultaten van de selectieprocedure.