Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplichtingen

Verplichtingen

U moet het Departement MOW op de hoogte houden van de lesmodules die u organiseert en laten weten wie aan uw opleidingen deelneemt. Dat doet u met een:

  • planning
  • aanwezigheidslijst
  • activiteitenverslag.

Centraal e-mailadres

Gebruik voor al uw communicatie met het Departement MOW het centrale mailadres nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Planning

U maakt elke maand een planning op van de opleidingen die u van plan bent te geven. U krijgt daarvoor een link naar een Google-spreadsheet van het Departement MOW.

Wijzigt er iets aan de planning van een lesmodule? Dan moet u deze wijziging ten laatste 24 uur op voorhand wijzigen in de Google-spreadsheet.

Stuur eventuele last-minute wijzigingen naar nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Aanwezigheidslijsten

Per lesmodule vult u de gegevens van de deelnemers in op een aanwezigheidslijst. U houdt deze aanwezigheidslijsten 5 jaar bij. Tijdens een controle kan u gevraagd worden om uw aanwezigheidslijsten voor te leggen.

Daarnaast vult u de gegevens van de deelnemers in in ROV.

Modules met uren achter het stuur

Voor elke module met uren achter het stuur:

  • vult u de nummerplaat van het opleidingsvoertuig in op de aanwezigheidslijst
  • voegt u een dagprint van de tachograaf of kopie van de schijf van het voertuig toe.

Heeft het lesvoertuig geen tachograaf? Dan noteert u het start- en einduur en de kilometerstand voor en na de opleiding.

Voor modules met uren achter het stuur is 1 deelnemer per instructeur toegelaten. Enige uitzondering: de module ecodriving en defensief rijden van 14 uur.

Activiteitenverslag

U moet ook elk jaar een activiteitenverslag(Word bestand opent in nieuw venster) van het voorgaande jaar opstellen. In dat activiteitenverslag geeft u informatie over uw opleidingen, instructeurs en cursisten, en evalueert u uw opleidingen. U bezorgt dat verslag ten laatste op 31 maart aan het Departement MOW via nascholingvakbekwaamheid@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Getuigschriften

U mag de attesten van uw opleidingen digitaal aan de deelnemers bezorgen. Vraagt een chauffeur om een papieren versie? Dan moet u die hem zo snel mogelijk bezorgen.