Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technische keuring: lichten

Technische keuring: lichten

De instructies voor de technische keuring van lichten worden beschreven in het Handboek voor periodieke technische controle, hoofdstuk lichten(PDF bestand opent in nieuw venster). Dit handboek is een leidraad voor de keuringscentra en garages. Hieronder vindt u een samenvatting van die instructies.

Welke lichten worden er gecontroleerd?

Dimlicht

Het licht dat wordt gebruikt om de weg vóór het voertuig te verlichten zonder tegenliggers of andere weggebruikers te verblinden of te hinderen.

Grootlichten

Het licht dat wordt gebruikt om de weg vóór het voertuig over een grote afstand te verlichten.

Standlicht (breedtelicht)

Het licht dat wordt gebruikt om, van de voorkant gezien, de aanwezigheid en de breedte van het voertuig aan te geven.

Achterlicht

Het licht dat wordt gebruikt om, van de achterkant gezien, de aanwezigheid en de breedte van het voertuig aan te geven.

Dagrijlicht

Een naar voren gericht licht dat wordt gebruikt om het voertuig tijdens het rijden overdag beter zichtbaar te maken.

Stoplicht

Het licht dat wordt gebruikt om andere weggebruikers achter het voertuig erop te wijzen dat de rem gebruikt wordt.

Richtingsaanwijzer

Het licht dat wordt gebruikt om andere weggebruikers erop te wijzen dat de bestuurder van plan is naar rechts of naar links van richting te veranderen.

Waarschuwingsknipperlicht

De gelijktijdige werking van alle richtingaanwijzers van het voertuig om erop te wijzen dat het voertuig tijdelijk een bijzonder gevaar oplevert voor andere weggebruikers.

Mistvoorlicht

Het licht dat wordt gebruikt om de verlichting van de weg vóór en achter het voertuig bij mist (of een soortgelijke toestand van verminderd zicht) te verbeteren.

Mistachterlicht

Het licht dat wordt gebruikt om het voertuig bij dichte mist achteraan beter zichtbaar te maken.

Achteruitrijlicht

Het licht dat wordt gebruikt om de weg achter het voertuig te verlichten en andere weggebruikers te waarschuwen dat het voertuig achteruitrijdt of achteruit gaat rijden.

Achterkentekenplaatverlichting

De voorziening die wordt gebruikt om de plaats voor de achterkentekenplaat te verlichten.

Verklikkers

Verklikkers zijn de lampjes of geluiden binnen het voertuig die aan de bestuurder duidelijk maken welke lichten branden.

Licht is defect of ontbreekt

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig of verbod tot het verkeer)

De lichten op uw voertuig mogen niet defect zijn of ontbreken:

 • Wanneer een licht defect is of ontbreekt, dan krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.
 • Wanneer het licht uit meerdere lichtbronnen bestaat (bv. een ledmodule), dan wordt het licht als defect beschouwd wanneer meer dan een derde van de lichtbronnen defect zijn. Het voertuig krijgt dan een rood keuringsbewijs. Als minder dan een derde van de lichtbronnen defect zijn, dan krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Let op

 • Het defect zijn of ontbreken van alle stoplichten (er zijn er meestal 3 op een personenwagen) wordt beschouwd als een gevaarlijk gebrek en levert een rood keuringsbewijs met verbod tot het verkeer op.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Uitzondering is het achteruitrijlicht. Wanneer dit licht defect is of ontbreekt, wordt er een groen keuringsbewijs afgeleverd, maar met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Licht is slecht bevestigd

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Wanneer de grootlichten of de dimlichten niet goed bevestigd zijn, dan krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.

Let op:

 • Wanneer er een zeer groot risico is dat het licht eraf valt, krijgt het voertuig in alle gevallen een rood keuringsbewijs.
 • Mistvoorlichten die duidelijk foutief gericht zijn, leveren een rood keuringsbewijs op.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Alle andere lichten die niet stevig bevestigd zijn, leveren een groen keuringsbewijs op met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Licht is beschadigd

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Voor een ernstige beschadiging krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.

Een ernstige beschadiging is:

 • Ontbreken van de reflector/lens
 • Een zichtbare opening

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Voor een kleine beschadiging of dampvorming aan de lichten krijgt een voertuig een groen keuringsbewijs, maar met de vermelding dat deze beschadiging nauwlettend in het oog gehouden moet worden.

Let op: voor grootlichten en dimlichten geldt een beschadiging die de controle van de afstelling verhindert sowieso als een ernstige beschadiging.

Licht is niet conform de vereisten

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Voor alle lichten zijn er vereisten opgesteld waaraan de lichten moeten voldoen, op vlak van aantal, kleur, positie, helderheid, markering en afscherming. Voor de concrete vereisten gaat u het best ten rade bij uw garagist.

Wanneer onderstaande lichten niet conform zijn, levert dat een rood keuringsbewijs op:

 • Grootlichten en dimlichten
 • Richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten
 • Mistvoorlichten en mistachterlichten
 • Achteruitrijlichten

Enkele voorbeelden van vereisten:

 • Gelijkwaardige lichten moeten dezelfde kleur en helderheid uitstralen, en symmetrisch gepositioneerd zijn.
 • Een licht mag niet afgeschermd zijn.
 • Niet-originele producten op het lichten (zoals vernisachtige producten of verduisterende films) mogen niet.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Sinds 1 december 2019 wordt de knipperfrequentie van de richtingaanwijzers ook gecontroleerd. Wanneer de richtingaanwijzers niet knipperen tussen 60 en 120 keer per minuut, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Aan- en uitschakelen van licht werkt niet naar behoren

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Wanneer het aan- en uitschakelen van de onderstaande lichten niet goed werkt (bv. de aan/uit-knop werkt niet altijd of de lichten branden niet automatisch wanneer dit wel zou moeten), krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs:

 • Grootlichten en dimlichten
 • Breedte-, achter-, zijmarkerings- markerings- en dagrijlichten
 • Stoplichten
 • Waarschuwingsknipperlichten

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Voor alle andere lichten wordt een groen keuringsbewijs met vermelding van te herstellen gebreken afgeleverd.

Licht staat niet goed afgesteld

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

De afstelling van de dimlichten wordt gecontroleerd met een koplamptestapparaat.

Wanneer de afstelling niet goed is, krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.

Laat bij twijfel de afstelling op voorhand controleren door uw garagist.

Verklikker voor de lichten is defect

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Verklikkers zijn de lampjes of geluiden binnen het voertuig die aan de bestuurder duidelijk maken welke lichten branden.

Wanneer de verklikkers van de grootlichten of de mistachterlichten niet werken, krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Wanneer de verklikkers van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten of de mistvoorlichten niet werken, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Reflector is defect, slecht bevestigd, beschadigd of niet conform de vereisten

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig)

Wanneer de reflector ernstig beschadigd is, ontbreekt of dreigt van het voertuig te vallen, volgt er een rood keuringsbewijs.

Een reflecterend onderdeel dat voor méér dan een derde van zijn oppervlakte beschadigd is, wordt als ernstig beschadigd beschouwd.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Wanneer een reflecterend onderdeel voor minder dan een derde beschadigd is, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs, maar met de vermelding deze beschadiging nauwlettend in het oog te houden.

Wanneer een reflecterend onderdeel slecht bevestigd is, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Reflectoren moeten conform zijn aan de vereisten op het vlak van aantal, kleur, positie, markering of afscherming. Wanneer de reflector niet conform is, levert dat in de meeste gevallen een groen keuringsbewijs op met de vermelding het gebrek te laten herstellen. Wanneer er echter een rode reflector vooraan staat of een witte achteraan, dan volgt er een rood keuringsbewijs.

Elektrische bedrading is slecht bevestigd of beschadigd

Rood keuringsbewijs (15 dagen geldig of verbod tot het verkeer)

Bij een beschadiging waarbij de geleider zichtbaar is, en er dus kans op kortsluiting is, krijgt het voertuig een rood keuringsbewijs.

Bij mogelijk contact met hete delen, roterende onderdelen of de grond, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Deze gebreken leveren dus een rood keuringsbewijs met verbod tot het verkeer op.

Bij een elektrische verbinding tussen een voertuig en een aanhangwagen of caravan is het belangrijk dat de lichten van de aanhangwagen in overeenstemming werken met de lichten van het voertuig. Wanneer dit niet het geval is, levert dat een rood keuringsbewijs op.

Groen keuringsbewijs met opmerkingen

Wanneer er een beschadiging is aan de bedrading waarbij de geleider niet zichtbaar is, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs, maar met de vermelding deze beschadiging nauwlettend in het oog houden.

Wanneer de bedrading niet goed is vastgemaakt krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs, maar met de vermelding het gebrek te laten herstellen.

Wanneer het achteruitrijlicht van de aanhangwagen of caravan niet werkt omdat de 7-polige stekker vervangen moet worden door een 13-polige, krijgt het voertuig een groen keuringsbewijs met de vermelding het gebrek te laten herstellen.