Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor alternatieve fietsinfrastructuur langs gewestwegen

Subsidies voor alternatieve fietsinfrastructuur langs gewestwegen

U kunt als gemeente een subsidie van 100% ontvangen voor alternatieve fietsinfrastructuur op plaatsen waar dat niet mogelijk of efficiënt was door ruimtelijke beperkingen of inrichtingsprincipes van de weg.

Subsidievoorwaarden

 • De fietsinfrastructuur heeft als doel:
  • de veiligheid en het comfort van weggebruiker op het fietspad maximaliseren;
  • de bereikbaarheid per fiets verbeteren;
  • het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen verhogen.
 • De fietsinfrastructuur behoort tot het eigendom van de gemeente
 • De gemeentelijke investering vervangt volledig en definitief het fietsen langs de gewestweg.
 • De ontweken gewestweg is in geen geval een autosnelweg
 • De gemeente beschikt over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.

Subsidiebedrag

Als gemeente krijgt u een subsidie van 100% van de Vlaamse overheid. Dat percentage gaat naar de kostprijs van de studie-en toezichtkosten, de kosten voor werken én voor de eventuele verwerving van gronden. Lees meer over de subsidie.(opent in nieuw venster)

 • Studiekosten
  • de opmaak van start- en projectnota waaronder kosten voor plannen of bestekken die daarvoor nodig zijn én opmetingen;
  • de samenstelling van het technische gedeelte van de dossiers voor de grondverwerving;
  • de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning;
  • de begeleiding van de gunningsprocedure voor de werken.
 • Toezichtkosten
  • het werftoezicht waaronder de proefkosten;
  • de voorlopige en definitieve oplevering.
 • Kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, eventueel vermeerderd met prijsherzieningen of verrekeningen.

Subsidieaanvraag, goedkeuring en uitbetaling

 • Stap 1

  Subsidieaanvraag

  U kunt uw subsidie aanvragen via het Agentschap Wegen en Verkeer op 3 manieren:

  • Aangetekend
  • Elektronisch verstuurd
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven
 • Stap 2

  Subsidiegoedkeuring

  De start- en projectnota

  • wordt voorgelegd aan de projectstuurgroep;
  • wordt goedgekeurd door de projectstuurgroep, al dan niet met bemiddeling van de voorzitters óf krijgt gunstig advies van de kwaliteitsadviseur als het advies werd aangevraagd voor 22 juni 2019.
 • Stap 3

  Subsidie-uitbetaling

  De subsidie wordt in 3 schijven uitbetaald.

  1. De eerste schijf heeft betrekking op de studiekosten. De helft van het inschrijvingsbedrag wordt aan de werkaannemer betaald. De volgende gegevens moet u invullen:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering;
   • een kopie van de gunningsbeslissing van de gemeenteraad en de overeenkomst met de opdrachtnemer;
   • de betaalbewijzen met betrekking tot de studiekosten.
  2. De tweede schijf gaat over de werkkosten, de toezichtkosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen. Bij deze stap moet u de volgende gegevens invullen:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering en de betaalbewijzen van de werkkosten, de toezichtkosten, de eventuele prijsherzieningen en verrekeningen;
   • een kopie van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
  3. De derde schijf wordt uitbetaald na de werken en omvat het ereloon van de studiekosten. De aanvrager vult de volgende gegevens in:
   • rekeningnummer van de aanvrager waarop de subsidie moet worden gestort (de subsidie kan enkel worden uitbetaald aan de gemeente);
   • identificatie van het project;
   • een financiële afrekening van de schuldvordering en de betaalbewijzen van het ereloon in het kader van de studiekosten;
   • een kopie van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.