Gedaan met laden. U bevindt zich op: Richtlijnen bij veiligheidsmaatregelen voor schoolomgevingen

Richtlijnen bij veiligheidsmaatregelen voor schoolomgevingen

U kunt als gemeente subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Ontdek hier enkele tips en richtlijnen voor projecten in uw gemeente.

Subsidieaanvraag

Meerdere scholen in 1 schoolomgeving

Schooltoegangen in elkaars directe omgeving, al dan niet van dezelfde school, kunnen soms in 1 schoolomgeving vervat worden.

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 1) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid (100 meter rondom de schooltoegang, uitgebreid tot aan het volgende kruispunt als dit verder ligt). Beide schoolomgevingen overlappen grotendeels.

Alle veiligheidsmaatregelen (rode sterretjes) bevinden zich in het overlappende deel van beide schoolomgevingen.

Om optimaal gebruik te maken van de subsidie, volstaat het dat u in deze situatie 1 van beide schoolomgevingen opneemt, met vermelding van alle maatregelen. Als de kostprijs van de maatregelen het maximale subsidiebedrag per schoolomgeving (25.000 euro) overschrijdt, kunt u de maatregelen wel in 2 verschillende schoolomgevingen opnemen.

Houd er in dat geval rekening mee dat de maatregelen binnen beide schoolomgevingen duidelijk van elkaar verschillen. Het is niet de bedoeling dat het principe van 50% subsidiëring omzeild wordt door dezelfde maatregel 2 keer op te nemen.

Bij de onderstaande afbeelding is het bv. wel mogelijk om 2 van de maatregelen (rode sterretjes) op te nemen in de blauwe schoolomgeving en 1 maatregel in de rode schoolomgeving. Het is niet mogelijk om een of meerdere van de maatregelen in beide schoolomgevingen op te nemen.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 1: een school heeft 2 toegangen (rode en blauwe pijl) dicht in elkaars buurt

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 2) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid. Tussen de 3 schoolomgevingen is er een overlappend gedeelte.

De rode sterretjes duiden de veiligheidsmaatregelen aan.

Concreet:

  • omvat de blauwe schoolomgeving 1 maatregel
  • en omvat de groene schoolomgeving 3 maatregelen, waarvan er een bij school 1 behoort en 2 bij school 2.

Om optimaal gebruik te maken van de subsidie kunt u alle maatregelen die tot de blauwe en groene schoolomgevingen behoren in 1 aanvraag bundelen. Zo neemt u ook de maatregelen op die zich in het overlappende gedeelte van de roze en groene schoolomgeving bevinden, en die zowel voor school 1 als voor school 2 van nut zijn, zonder hiervoor een extra schoolomgeving te voorzien.

Als de kostprijs van de maatregelen het maximale subsidiebedrag per schoolomgeving (25.000 euro) overschrijdt, kunt u de 3de (blauwe) schoolomgeving enkel opnemen als u de maatregelen niet dubbel vermeldt.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 2: school 1 met 2 toegangen (blauw en roze) en school 2 met 1 toegang (groen) liggen dicht in elkaars buurt.

1 school in meerdere schoolomgevingen

Bij een uitgestrekt schooldomein is het mogelijk dat niet alle toegangen van de school onder 1 schoolomgeving vallen. In dat geval omvat 1 school in een subsidieaanvraag meerdere schoolomgevingen.

Op de onderstaande luchtfoto (voorbeeld 3) is rond elke schooltoegang de schoolomgeving aangeduid. Slechts een klein deel overlapt.

Geen enkele van de veiligheidsmaatregelen (rode sterretjes) bevindt zich in dat overlappende gedeelte. In dat geval moet u 2 schoolomgevingen in 1 subsidieaanvraag opnemen voor alle maatregelen in de buurt van deze school.

Luchtfoto's als voorbeeld voor de verduidelijking van veiligheidsmaatregelen bij schoolomgevingen
Voorbeeld 3: de school heeft 2 ver uit elkaar gelegen toegangen (meer dan 100 meter) aan verschillende zijden van het schooldomein (blauwe en rode pijl).

Gesubsidieerde projecten

Werken die al uitgevoerd zijn

Enkel uitgaven die gepland zijn en pas worden bestendigd na de goedkeuring voor de subsidie kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Subsidieoverschrijdende maatregelen

Als u een project wil indienen voor de subsidie voor veilige schoolomgevingen dat zich zowel in een schoolomgeving bevindt als doorloopt langs een schoolroute, zal u een opsplitsing moeten maken van de maatregelen in het project, verdeeld over de twee subsidies voor veilig schoolverkeer. De maatregelen die in het bereik van de schoolomgeving worden uitgevoerd, moeten aangevraagd worden bij de subsidie voor veilige schoolomgevingen. Hetzelfde geldt voor de subsidie voor veilige schoolroutes. Beide aanvragen worden het best gelijktijdig ingediend. In dat geval worden beide dossiers samen behandeld.

Voorbeeld: een beloningssysteem waarvan niet alleen scanpalen aan de schoolpoort staan, maar ook op een andere plaats in de gemeente. Ook een fietszone of een 30-km-zone kan zich zowel in een schoolomgeving als langs een schoolroute bevinden.

Regelgeving

Overgangsmaatregel

De bepaling “De volgende uitgaven komen in aanmerking voor de subsidie op voorwaarde dat ze vanaf 1 januari 2019 zijn gedaan …” in artikel 3 van het BVR voorziet een overgangsmaatregel: werken die zijn uitgevoerd tussen 1 januari 2019 en 27 mei 2019 (datum van inwerkingtreding van het BVR – 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 17 mei 2019) komen ook in aanmerking voor subsidie.

Aantal aanvragen per kalenderjaar

De nota aan de Vlaamse Regering geeft bij artikel 6 van het BVR aan: “De gemeente kan één keer per jaar een subsidieaanvraag indienen voor één tot maximum tien schoolomgevingen op haar grondgebied. Door ook voor meerdere schoolomgevingen een gemeenschappelijke subsidieaanvraag te doen, krijgt de gemeente de kans om de maatregelen die men wil nemen in te passen in een gemeentelijke visie.”