Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurprojecten

Bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurprojecten

Bij de voorbereiding, de beslissing en de uitvoering van grote infrastructuurwerken kunnen bewoners een beroep doen op de Bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurprojecten. De bemiddelaar luistert naar de overheid en de bewoners, analyseert mogelijke problemen en probeert door onderhandeling een oplossing te vinden en beide partijen met elkaar te verzoenen.

Wat doet de bemiddelaar?

De bemiddelaar heeft volgende functies:

 • aanspreekpunt voor de bewoners, wat onder meer inhoudt:
  • contact houden met de bewoners, luisteren naar de vragen en bekommernissen van eigenaars, huurders en pachters (bijvoorbeeld vragen over het verloop van het onteigeningsproces of ‘minnelijke verkoop’)
  • een vinger aan de pols houden bij de betrokken instanties
  • bevolking en lokale overheden correct en tijdig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
 • hulp bij herhuisvesting, bijv. de zoektocht naar een nieuwe woning of locatie voor uw bedrijf bij grootschalige infrastructuurwerken
 • in bepaalde gevallen de opmaak van een sociaal begeleidingsplan en opvolging van de uitvoering ervan.

Wie is de bemiddelaar?

Anouk Pattyn is de bemiddelaar bij grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Zij is het aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking bij de voorbereiding, het beslissingstraject en de uitvoering van grote infrastructuurwerken.

Als bemiddelaar zie ik het als mijn voornaamste taak om burgers die ergens wonen en in dat wonen ‘geraakt’ worden door infrastructuurprojecten, zo goed mogelijk te ondersteunen.

Anouk Pattyn

Bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurprojecten

anouk.pattyn@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
0493 31 75 75

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
België

Vrijwillige verkoop of onteigening

Wanneer de overheid grote infrastructuurwerken wil realiseren, moet ze daarvoor vaak gronden of gebouwen verwerven.

 • Als het een verwerving met het akkoord van de eigenaar is (in der minne), dan spreken we van vrijwillige verkoop.
 • Als het om een gedwongen verkoop gaat, spreken we van onteigening. Er kan alleen onteigend worden in een onteigeningsgebied, d.w.z. een gebied dat door een onteigeningsbesluit is aangeduid. Bij een onteigening heeft de eigenaar recht op een onteigeningsvergoeding.

Zo nodig stelt de bemiddelaar bij onteigening of vrijwillige verkoop een sociaal begeleidingsplan op. Het sociaal begeleidingsplan reikt bewoners ondersteuning aan om zich vlotter elders te kunnen vestigen.