Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar de hogeschool of universiteit

Naar de hogeschool of universiteit

Heel wat jongeren stoppen na het secundair onderwijs niet met school. Zij studeren verder aan een hogeschool of aan een universiteit.

Studenten studeren in een bibliotheek.
© Joris Casaer

Aan de hogescholen, de universiteiten en enkele andere hogeronderwijsinstellingen kunt u een graduaats-, bachelor- of masteropleiding volgen:

  • Graduaatsopleiding
  • Professionele bachelor
  • Academische bachelor
  • Master
  • Bachelor-na-bachelor
  • Master-na-master.

Lees meer over de soorten opleidingen in het hoger onderwijs(opent in nieuw venster).

Opleidingsaanbod

In het Hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster) vindt u alle erkende bachelor-, master- en graduaatsopleidingen in Vlaanderen. Via de zoekmachine kunt u het opleidingsaanbod doorzoeken op opleiding, studiegebied, instelling, locatie en onderwijstaal. U vindt er ook meer informatie over de opleidingen en instellingen, zoals de studieomvang (aantal studiepunten) en accreditatie.

Voor vragen over de inhoud van een opleiding of de toegang tot een bepaalde opleiding kunt u terecht bij de betrokken onderwijsinstelling. U vindt de contactgegevens door te klikken op de naam van de instelling.

Toelatingsvoorwaarden

U vindt de toelatingsvoorwaarden van het hoger onderwijs(opent in nieuw venster) op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Als u niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden, dan beslist de hogeschool of universiteit of u kunt starten in het hoger onderwijs. Een hogeschool of universiteit legt afwijkende toelatingsvoorwaarden vast in het onderwijsreglement. Voor meer informatie neemt u contact op met de hogeschool of universiteit waar u wilt studeren.

Voor een aantal opleidingen zijn er bijkomende voorwaarden.

  • Voor de opleidingen van de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst en Muziek en podiumkunsten moet u slagen voor een artistieke toelatingsproef. De hogeschool waar u zich wil inschrijven, neemt de toelatingsproef zelf af. Alle informatie vindt u bij de hogeschool.
  • Voor de universitaire opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde moet u slagen én gunstig gerangschikt worden voor het toelatingsexamen.
  • Voor bepaalde (wetenschappelijke) bacheloropleidingen is deelname aan een startoets een voorwaarde voor inschrijving. Op IJkingstoets.be(opent in nieuw venster) vindt u alle informatie over de data, locaties en leerstof, en waar u zich kunt inschrijven.

  • Voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, moet u de starttoets lerarenopleiding(opent in nieuw venster) maken voordat u zich inschrijft aan een hogeschool.

Inschrijven

Bij de inschrijving aan een hogeschool of universiteit hebt u als student de keuze uit verschillende soorten contracten.

Leerkrediet

Als u start in het Vlaamse hoger onderwijs (hogeschool of universiteit), dan krijgt u een leerkrediet. Dat is een virtuele rugzak met 140 studiepunten. Die studiepunten zet u in tijdens uw studies, maar u kunt ze ook terugverdienen. Een te laag leerkrediet heeft invloed op het verdere verloop van uw studieloopbaan.

Studiekosten

Bij uw inschrijving betaalt u studiegeld. Jaarlijks bepalen de hogescholen en universiteiten, op basis van een wettelijk vastgelegd maximum, het studiegeld voor hun opleidingen.

De Vlaamse overheid springt bij voor studenten die de kosten verbonden aan de studie niet kunnen dragen. Als u aan bepaalde financiële en pedagogische voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een studietoelage.

Flexibel studeren

U kunt in het hoger onderwijs via een flexibele leerroute een diploma of een creditbewijs behalen.

De flexibilisering van het hoger onderwijs laat u als student toe zelf uw studieprogramma samen te stellen. U hoeft dus niet noodzakelijk een voltijds studieprogramma te volgen. Afhankelijk van uw capaciteiten en van de tijd die u aan uw studie kunt besteden, bepaalt u zelf voor hoeveel studiepunten u zich inschrijft. Soms is het ook mogelijk om de lessen te volgen via avond-, weekend- of afstandsonderwijs.

U kunt uw studievoortgang ook vereenvoudigen of versnellen door vrijstellingen aan te vragen op basis van eerdere studies of op basis van werkervaring.

Studeren in het buitenland

Tijdens of na uw opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, kunt u ook een deel van uw studies of stage in het buitenland afleggen.