Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar de kleuterklas

Naar de kleuterklas

De kleuterschool is niet verplicht. De kleuterschool is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De leerplicht start pas in het jaar dat uw kind 5 wordt. Toch volgen bijna alle kleuters in Vlaanderen en Brussel kleuteronderwijs.

Instappen in de kleuterklas

Kinderen spelen met gocarts op de speelplaats.
© Joris Casaer

Zodra uw kind 3 jaar oud is, mag het op eender welk moment instappen. Is het kind 2,5 jaar oud, dan mag het naar de kleuterklas:

 • op de eerste schooldag na elke schoolvakantie
 • op de eerste schooldag van februari
 • op de eerste schooldag na hemelvaartsdag

U kunt de dichtstbijzijnde instapdatum berekenen(opent in nieuw venster) op de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Bent u niet zeker of uw kind klaar is voor de kleuterklas? Neem dan met uw kleuter een kijkje in de kleuterklas en bespreek het met de juffrouw of meester.

In het buitengewoon onderwijs ligt het nog een beetje anders. In het buitengewoon onderwijs kan een kleuter met een lichamelijke of geestelijke handicap of met leerproblemen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden instappen op eender welke dag. U hebt dan wel een IAC-verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon of buitengewoon onderwijs(opent in nieuw venster) nodig. Daar staat in welk type onderwijs het best bij uw kleuter past.

Een kleuterschool kiezen

Er zijn verschillende redenen om voor een bepaalde school te kiezen. De keuze hangt vaak af van wat u belangrijk vindt:

 • Gaan er vriendjes uit de buurt?
 • Is de school dicht bij het werk?
 • Is er een bus tussen school en thuis?
 • Zijn de klassen groot of klein?
 • Is er opvang voor en na de school?
 • ...

Via de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming kunt u een kleuterschool in uw buurt zoeken(opent in nieuw venster).

Bent u niet zeker over de kwaliteit van de school? Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs van het Vlaams ministerie van Onderwijs. Die kijken of de school goed werk levert. Het inspectieverslag van de scholen kunt u eenvoudig zelf raadplegen.

Uw kleuter inschrijven

U neemt best een eerste keer contact op met de school wanneer uw kind 1 jaar is. Bel naar de school of stap er binnen. Vraag wanneer u uw kind kunt inschrijven en wanneer de school stopt met inschrijven.

Tijdens de inschrijving moet u ook het schoolreglement ondertekenen. Zo'n schoolreglement vermeldt onder meer:

 • praktische informatie over de school (schooluren, opvang, vakanties,...)
 • het pedagogisch project van de school
 • leefregels op de school rond bijvoorbeeld snoepen
 • wat u moet doen bij afwezigheid en als uw kind te laat komt

Op school

Naar school gaan is een grote aanpassing voor uw kleuter. Sommige kleuters wenen vaker, zijn sneller moe, plassen weer in bed, ... Dat is normaal. Meestal zijn de problemen na enkele weken over.

In de kleuterschool wordt uw kleuter in de eerste plaats opgevangen door de juf of meester. Hebt u vragen, of maakt u zich zorgen, dan zijn zij het eerste aanspreekpunt.

Maar de juf of meester is niet de enige persoon die zorgt voor uw kleuter. In een kleuterschool is ook een zorgcoördinator aanwezig. De zorgcoördinator helpt leraren met kinderen die extra hulp nodig hebben. De zorgcoördinator bespreekt samen met de ouders, de juf en een medewerker van het CLB wat de beste hulp is.

Kosten in het kleuteronderwijs

Om de kosten voor ouders te beperken, wordt er in het kleuteronderwijs gewerkt met een dubbele maximumfactuur.

Hebt u moeite om de resterende kosten te dragen, dan maakt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een schooltoelage.

Mijn kleuter is ziek en kan niet naar school

Zolang uw kind jonger is dan 5 jaar is een ziektebriefje niet nodig als ze niet naar school kunnen. Zodra uw kind 5 jaar wordt, kan een ziektebriefje bij afwezigheid wel nodig zijn.

Veilig naar de kleuterschool

Kleuters kunnen nog niet alleen te voet of met de fiets naar school.