Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijdrage van de Vlaamse administratie aan een volgend regeerakkoord

Bijdrage van de Vlaamse administratie aan een volgend regeerakkoord

Nieuwsbericht
8 mei 2024

Telkens als er een nieuwe regering komt, overhandigt de Vlaamse overheid een bijdrage van de Vlaamse administratie aan een volgend regeerakkoord. Met de  bondige bijdrage, een uitgebreide omgevingsanalyse en een overzichtelijke infografiek geeft de Vlaamse administratie de prioriteiten mee waarvan ze denkt dat ze de komende jaren centraal zouden moeten staan. Bovendien maken beleidsdomeinen en entiteiten ook specifieke bijdrages. Die vind je onderaan deze webpagina terug. 

Voor de komende regeerperiode ziet de Vlaamse overheid 8 grote maatschappelijke, sectoroverschrijdende en interbestuurlijke uitdagingen:

  • De koppeling van duurzaamheid en economische groei.
  • Een integrale klimaataanpak en leefbare omgevingen.
  • Talent als belangrijkste Vlaamse grondstof.
  • Een geïntegreerd beleid rond gezondheid, welzijn en gezin.
  • Versterking van sociale cohesie en een betere aanpak van armoede.
  • Integratie als een opportuniteit.
  • Digitalisering, data en technologie als hulpmiddel voor maatschappelijke uitdagingen.
  • Veiligheid binnen een snel veranderend internationaal speelveld en in een instabiele geopolitieke context.

Daarnaast zijn er 8 voorstellen om de rol als administratie optimaal te kunnen spelen.

Bijdrages van beleidsdomeinen en entiteiten.

Beleidsdomeinen en entiteiten maken ook specifieke bijdrages rond hun beleidsthema’s aan een volgend regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2024-2029.

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ)