Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem bij nieuwbouw en herbouw

Wie een woning bouwt of grondig renoveert, is in bepaalde gevallen verplicht om een regenwaterput te installeren.

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om:

 • toiletten door te spoelen
 • kledij te wassen
 • uw woning of auto schoon te maken
 • uw tuin te sproeien.

Voor andere toepassingen zoals drinken, persoonlijke hygiëne en de vaatwas wordt het gebruik van regenwater afgeraden.

Voorwaarden voor bouwaanvragen ingediend tot 31 december 2013

Bij bouwaanvragen die ingediend werden tot 31 december 2013, is een regenwaterput verplicht

 • bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen met een horizontale dakoppervlakte die groter is dan 75 m²
 • wanneer de dakoppervlakte van een gebouw uitgebreid wordt met meer dan 50 m².

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Voorwaarden voor bouwaanvragen ingediend sinds 1 januari 2014

Regenwatersysteem

Voor bouwaanvragen voor verbouwing of uitbreiding, ingediend sinds 1 januari 2014, van een woning is een regenwatersysteem niet meer verplicht.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouw of herbouw, ingediend sinds 1 januari 2014 gelden strengere regels: meestal is een regenwatersysteem voor hergebruik van regenwater verplicht.

 • Eengezinswoning. Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de regenwaterput minstens 5000 liter zijn.
  Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is installatie van een regenwaterput niet verplicht.
 • Ander gebouw. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter.

Als het gebouw volledig is gedekt door een groendak, moet er geen regenwaterput geplaatst worden. In geval van een gedeeltelijk groendak moeten de delen met groendak niet aangesloten worden op de regenwaterput en moeten die delen niet meegeteld voor de berekening van de minimale inhoud van de regenwaterput.

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Infiltratievoorziening

 • Overtollig regenwater in de grond laten sijpelen of een infiltratievoorziening is verplicht bij bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie met een nieuwe oppervlakte van meer dan 40 m2. Bij nieuwe verkavelingen zijn collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.
 • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
 • De overloop van de regenwaterput moet aangesloten worden op een infiltratie- of buffervoorziening (als die verplicht is volgens de ‘Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) Hemelwater’).

Uw provincie of gemeente kan strengere regels opleggen. Vraag na bij uw gemeente welke regels er van toepassing zijn.

Op NAVWEB, de website van de Vlaamse Architectenorganisatie, kunt u de ‘Infiltratiewaaier: overzicht verschillende types infiltratiesystemen’ downloaden of bestellen.

Publicaties

Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De folder vat de grote lijnen van de nieuwe richtlijnen samen.

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

Verrekijker. Editie juni 2014

Tijdschrift over actuele milieuthema’s, met tips om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

Contact

Voor meer informatie over de verplichte installatie van een regenwaterput kunt u terecht bij uw gemeente.