chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

  Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

  Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • U moet een woning huren met een huurcontract op uw naam:
   • als hoofdverblijfplaats
   • in het Vlaamse Gewest
   • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden: bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn.
     
  • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:
   • 590 euro - daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximum 4 personen
   • 649 euro voor een aantal gemeenten - daar mag u 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste
  • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij). Als u verhuist, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.
    
  • uw gezamenlijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 17.500 euro bedragen, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste.

  In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

  • als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dit als een terechte weigering wordt erkend)
  • als u al in een sociale woning van een SHM, OCMW of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen)
  • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont
  • als uw huurpremie werd stopgezet.

  Procedure

  Als u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

  • U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
  • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 2 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.
  • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u binnen de maand een bericht. U moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.

  Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

  Als u verhuist, wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt dan een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract. Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. Voldoet u niet, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

  Bedrag

  De huurpremie wordt berekend op basis van

  • de huurprijs, die in het huurcontract vermeld staat (deze wordt geïndexeerd op het moment van de aanvraag)
  • het gebied waarin u een woning huurt
  • en het aantal personen ten laste (kinderen of gezinsleden met een erkende handicap).

  De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

  De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

  Contact

  Wonen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50 bus 1
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.

  Wonen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6 bus 92
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur (bij voorkeur op maandag- en dinsdagvoormiddag - voorlopige regeling tot einde 2016)

  Wonen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  1700
  E-mail
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Bezoekuren van 8:30 tot 12:30 uur.