chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

  Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

  Tijdens de keuring wordt gecontroleerd

  • of het afvalwater (correct) aangesloten is
   • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
   • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
  • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

  Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

  Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring, onder meer ook veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.

  Voorwaarden

  U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

  Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

  Procedure

  • Vraag de lijst van keurders die bevoegd zijn in uw gemeente op bij uw rioolbeheerder.
  • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.
  • Na de keuring krijgt u een keuringsattest.

  Bedrag

  De keurder bepaalt zelf de kostprijs van de keuring. Er bestaan geen wettelijke richtprijzen. Neem contact op met uw rioolbeheerder voor meer informatie over wie de keuring kan uitvoeren en hoeveel dat zal kosten.

  Publicaties

  Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

  Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

  Verrekijker. Editie november 2014

  Tijdschrift over actuele milieuthema's, met tips om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.