chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw

  Als een gebouw bestaat uit twee of meer appartementen die eigendom zijn van verschillende personen, zijn de eigenaars wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. De syndicus is de persoon die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw, waar verschillende mede-eigenaars zijn.

  De syndicus wordt aangesteld door de algemene vergadering van mede-eigenaars en de algemene vergadering kan ook weer een einde stellen aan het mandaat van de syndicus.

  Men kan een professionele of een vrijwillige syndicus aanstellen. De syndicus kan een van de mede-eigenaars zijn, maar beiden moeten dezelfde professionele aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en het beheer op dezelfde professionele manier uitvoeren. Erkende vastgoedmakelaars zijn hiervoor goed geplaatst omdat dit tot hun beroepsactiviteiten behoort. Zij zijn ook automatisch verzekerd via hun controleorgaan, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

  Een syndicus heeft volgende taken:

  • Het technische beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken.
  • Het administratieve beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit.
  • Het financiële beheer: de syndicus beheert de inkomsten en de uitgaven en betaalt de facturen.

  De afspraken over het beheer en de gemeenschappelijke kosten moeten bij aankoop in de akte worden opgenomen. Voor meer informatie contacteert u best de notaris die uw aankoopakte heeft opgemaakt.

  Klachten over de syndicus

  Bent u niet tevreden over het werk van de syndicus of hebt u klachten, dan moet u dat aankaarten op de algemene vergadering en vervolgens met de syndicus bespreken om tot een oplossing te komen.

  Als er echt geen oplossing kan gevonden worden, kunt u enkel nog klacht indienen bij de beroepsfederatie waartoe uw professionele syndicus behoort. Als uw syndicus een mede-eigenaar is (vrijwillige syndicus), kunt u naar de rechter stappen.

  U kunt als eigenaar voor advies ook terecht bij de Eigenaarsbond vzw of de Verenigde Eigenaars, na lidmaatschap.

  Verplichte registratie in de KBO

  Elke vereniging van mede-eigenaars moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en krijgt een ondernemingsnummer.

  Sinds 1 april 2017 moet ook de syndicus zich laten inschrijven bij de KBO. Dat moet zorgen voor meer transparantie in het beheer en voor meer duidelijkheid over de verdeling van de taken en de kosten.

  • Een nieuw aangestelde syndicus moet zich vanaf 1 april 2017 aanmelden bij een erkend ondernemingsloket:
   • uiterlijk 8 werkdagen na de benoeming
   • ten laatste op de dag voor de datum waarop de opdracht als syndicus start.
  • Als de vereniging van mede-eigenaars vóór 1 april 2017 al is opgericht, dan moet de syndicus zijn inschrijving zo snel mogelijk in orde brengen, ten laatste op 31 maart 2018.

  Als bewijs van aanstelling neemt de syndicus het verslag van de algemene vergadering mee. Het ondernemingsloket koppelt de gegevens van de syndicus aan de vereniging van mede-eigenaars. De inschrijving kost 85,50 euro.

  Contact

  Eigenaarsbond vzw

  Adres
  Otto Veniusstraat 28
  2000 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 232 26 06
  Fax
  03 233 50 69
  E-mail
  Website

  Verenigde Eigenaars

  Adres
  Violetstraat 43
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 880 60 24
  Fax
  02 503 00 98
  E-mail
  Website