Erediensten en lokale geloofsgemeenschappen

In België zijn de volgende erediensten erkend:

  • anglicaans
  • islamitisch
  • Israëlitisch
  • orthodox
  • protestants
  • rooms-katholiek.

De erkenning van de overkoepelende erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten zijn federale bevoegdheden.

Vlaanderen is bevoegd voor de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen en de toezicht op hun werking. De Vlaamse overheid kent ook subsidies toe aan de bouw of renovatie van eredienstgebouwen die niet als monument beschermd zijn. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het agentschap Onroerend Erfgoed begeleiden daarnaast projecten voor de herbestemming van parochiekerken. Lokale besturen kunnen een haalbaarheidsstudie aanvragen.

Voor meer informatie over de erediensten kunt u terecht op Lokaalbestuur.vlaanderen.be, de website van ABB.

Meer informatie

Contact

Lokale Organisatie en Werking

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Organisatie en Werking
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 14 15
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website