Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erediensten en kerken Lokaal bestuur

Erediensten en kerken

België heeft 6 erkende erediensten: de rooms-katholieke, protestantse, Israëlitische, anglicaanse, orthodoxe en islamitische eredienst. Vlaanderen is bevoegd voor de besturen van de eredienst en de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB) verstrekt ook subsidies voor investeringswerken aan eredienstgebouwen en ondersteunt de lokale besturen bij de herbestemming van kerken.​

Cijfers eredienstbesturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt cijferoverzichten aan van de erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst. De jaarrekeningen van de besturen van de erediensten bevatten de voornaamste ontvangsten en uitgaven per bestuur.​​​​​

Toezicht en communicatie Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de besturen van de eredienst. De informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) heeft specifieke bevoegdheden omtrent hun erkenning. De communicatie met de Vlaamse overheid verloopt sinds februari 2023 digitaal.

Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Als de Vlaamse Regering een lokale geloofsgemeenschap erkent, wordt er een bestuur van de eredienst opgericht: een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die de goederen en inkomsten van de gemeenschap beheert. Het is ook de officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering kan ook een gebiedswijziging, een naamswijziging of een samenvoeging doorvoeren.