Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kerkelijk roerend erfgoed Erediensten en kerken

Kerkelijk roerend erfgoed

Het bestuur van de eredienst beslist over alle handelingen van beheer en beschikking van de goederen die toebehoren aan de lokale geloofsgemeenschap of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst. Kerkelijk roerend erfgoed vraagt extra aandacht.

​​​​

Voorbeelden van kerkelijk roerend erfgoed zijn het meubilair van een eredienstgebouw, kunstwerken, lijnwaden en zilverwerk.

Het zijn openbare domeingoederen die niet vervreemd kunnen worden zolang ze hun bestemming behouden. Het bestuur van de eredienst moet dan ook met de grootste omzichtigheid omspringen met dit patrimonium.

​​​​