Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale communicatie met de Vlaamse overheid Erediensten en kerken

Digitale communicatie met de Vlaamse overheid

Alle (verplichte) communicatie tussen het bestuur van de eredienst en de overheid verloopt sinds februari 2023 op elektronische wijze. We stappen dus af van de papieren briefwisseling en aangetekende zendingen behoren tot het verleden.

Wie moet digitaal communiceren?

Alle communicatie tussen onderstaande actoren die voortvloeit uit het Eredienstendecreet(opent in nieuw venster) en het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen(opent in nieuw venster) moet sinds 1 februari 2023 digitaal verlopen:

 • de lokale geloofsgemeenschap (wanneer de aanvraag tot erkenning lopende is)
 • het (centraal) bestuur van de eredienst
 • het representatief orgaan
 • de financierende overheid
 • de adviserende gemeente
 • de provinciegouverneur
 • de Vlaamse Regering.

Over welke stukken gaat het?

Onder het begrip ‘communicatie’ vallen onder meer alle aanvragen, kennisgevingen, bevestigingen, bezorgingen en verzendingen die gebeuren in het kader van het bovengenoemde decreten. Het gaat concreet om:

 • notulen (verkiezingen zijn steeds een agendapunt)
 • wijzigingen van de gegevens van de bestuursleden, de bedienaars en hun vervangers
 • budget
 • jaarrekening/eindrekening
 • meerjarenplan

Communicatie over onderstaande onderwerpen moet ook digitaal verlopen:

 • schorsingen/vernietigingen/handhavingen
 • erkenningsaanvraag
 • aanvraag tot samenvoeging
 • aanvraag tot naamswijziging
 • aanvraag tot gebiedswijziging
 • opheffen annexekerken en kapelanijen
 • aanvraag desaffectatie van een pastorij/kerk.
Uitzondering: inzending van klachten en beroepen door de burger

Een klacht bij de financierende overheid, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering dien je in met een aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs. Een klacht bij de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering kan ook verlopen via het digitaal klachtenformulier.

Een burger kan een beroep indienen tegen de beslissing van de gemeenteraad over het meerjarenplan (en de wijzigingen) en tegen de beslissing van de gemeenteraad over de aanpassing van het budget wanneer dat niet past in het meerjarenplan. Dit beroep kan je niet digitaal indienen en verloopt ook via het klachtenformulier of via een aangetekend schrijven.