Gedaan met laden. U bevindt zich op: Financiële tegemoetkomingen Erediensten en kerken

Financiële tegemoetkomingen

De financierende overheid past de tekorten bij van de exploitatie van de besturen van de eredienst en draagt bij in de investeringen in de gebouwen van de eredienst. Meer info? Klik hier. De financierende overheid moet niet bijdragen aan investeringen in de eredienstgebouwen die geen eigendom zijn van een (Belgische) publieke rechtspersoon. De financierende overheid heeft ook een aantal financiële verplichtingen tegenover de bedienaar van de eredienst.​​​​​

Pastorie/woonst of woonstvergoeding

De financierende overheid (gemeente of provincie) moet de bedienaar van de eredienst een pastorie/woonst of woonstvergoeding verschaffen.

Woonstvergoeding voor pastorij van de kerkfabriek

De gemeente moet ook een woonstvergoeding betalen aan een pastoor die woont in een pastorij waarvan de kerkfabriek eigenaar is. De kerkfabriek kan de verplichtingen van de gemeente niet overnemen. Dat de kerkfabriek zelf eigenaar is van de pastorij is eerder uitzonderlijk. In een dergelijke situatie kiest de gemeente meestal voor de uitbetaling van een woonstvergoeding aan de bedienaar, die de woonstvergoeding doorstort aan de kerkfabriek. In het rekeningenstelsel van de kerkfabrieken is voor die ontvangst een specifiek rekeningnummer opgenomen (rekening 113: doorbetaling woningvergoeding bedienaar).

Secretariaatsvergoeding

De gemeenten moet een secretariaatsvergoeding uitbetalen als ze geen ruimte ter beschikking stelt aan het bestuur van de eredienst. Die secretariaatsvergoeding moet het bestuur van de eredienst in staat stellen om een ruimte te vinden die kan fungeren als

  • ontvangstruimte voor de leden van de lokale geloofsgemeenschap
  • vergader- en archiefruimte voor het bestuur van de eredienst.

Over de grootorde en eventuele parameters kan de toezichthoudende overheid geen uitspraak doen. Ze moeten binnen de redelijkheid van normale huurprijzen blijven. Een bespreking in het overleg is sterk aangewezen.