Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bestemmingswijziging en desaffectatie pastorieën Erediensten en kerken

Bestemmingswijziging en desaffectatie pastorieën

Een gemeente kan in principe autonoom beslissen over een bestemmingswijziging van een pastorij als ze zelf eigenaar is. Een advies van het bisdom is aangewezen in functie van de goede samenwerking met de kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente, maar het is niet verplicht.

​​​​

Als de gemeenteraad beslist om een andere woning ter beschikking te stellen of een woonstvergoeding toe te kennen aan de bedienaar van de eredienst, dan kan een woning die voorheen dienst deed als pastorie een andere bestemming krijgen. De woning wordt dan (impliciet) gedesaffecteerd. Een bijzondere toestemming is daarvoor niet nodig.

Er is geen daad van beschikking of beheer nodig om de procedure tot desaffectatie te starten. Een desaffectatie is immers een beslissing omtrent het statuut van het goed. De gemeenteraad is daarvoor bevoegd op basis van het principe van volheid van bevoegdheid.

Desaffectie van een presbyterium

Voor de desaffectie van een presbyterium is een advies van een bisdom wel verplicht. Een presbyterium is een pastorie van voor de 19e eeuw die genationaliseerd werd in de Franse revolutionaire periode, niet vervreemd werd, en dan in 1802 opnieuw de bestemming van pastorie gekregen heeft. Een dergelijk presbyterium kan slechts een nieuwe bestemming krijgen nadat het werd gedesaffecteerd door de Vlaamse regering, na advies van de bisschoppelijke overheid.